[ A+ ] /[ A- ]

3. decembra po vsem svetu obeležujemo mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami z namenom spodbujanja razumevanja invalidnosti, spoštovanja pravic invalidov in oseb s posebnimi potrebami ter njihovega polnega vključevanja v družbo.

Ob tej priložnosti objavljamo pozdravni nagovor predsednika Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, gospoda Janka Plesca. 

 

 

Mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami je tudi priložnost, da se ozremo nazaj v leto, ki se počasi izteka, in opravimo pregled tega, kaj smo v Združenju DLAN s skupnimi močmi naredili pomembnega na področju gluhoslepote in v dobro ljudi z gluhoslepoto (več o posameznih projektih lahko preberete s klikom na modro obarvane povezave v besedilu).

Ljudje z gluhoslepoto so v Združenju DLAN dnevno vključeni v različne podporne oblike individualne pomoči in vodene aktivnosti v sofinanciranih programih: Osebna asistenca, Usposabljanje in socialna rehabilitacija, Spremljanje in tolmačenje, Usposabljanje gluhoslepih in prostovoljcev, Zmanjševanje socialne izključenosti, Posebna informativna in založniška dejavnost oseb z gluhoslepoto in njihovih svojcev, Skupina za samopomoč svojcev, Strokovno svetovanje gluhoslepim in zagovorništvo. Posebej se izvajata tudi programa Individualno razvijanje načinov sporazumevanja z gluhoslepimi in Strokovna pomoč ljudem s starostno gluhoslepoto.

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN v letu 2020 praznuje 15. obletnico delovanja.

Poslanstvo Združenja DLAN je opolnomočenje ljudi z gluhoslepoto, da lahko bolj polno in enakovredno stopajo v svet. Svet, ki jih lažje razume in sprejema. Tudi v času vladnih ukrepov za zajezitev COVID-19 smo vsi strokovni delavci in sodelavci stremeli k izvajanju poslanstva organizacije in iskali poti ter načine za pomoč osebam z gluhoslepoto.

Z namenom informiranja, motiviranja in spodbujanja smo v času spomladanske karantene izpeljali projekt »Kako osebe z gluhoslepoto preživljajo dneve karantene«. Na pobudo so se odzvale številne osebe z gluhoslepoto s svojimi pismi, fotografijami in klici, njihove zgodbe pa smo na spletni strani in Facebooku podelili z drugimi člani in tudi s širšo javnostjo. Iz prispevkov je razvidno, da so si dneve krajšale s peko, kuhanjem, likovnim in glasbenim ustvarjanjem, sprehodi, kolesarjenjem, plezanjem, s spomladanskimi opravili na vrtu, ustvarjanjem iz papirja in lesa, kiparjenjem, pletenjem, izdelovanjem pralnih mask, snemanjem vlogov … Raznolike aktivnosti oseb z gluhoslepoto izražajo veliko mero kreativnosti, iznajdljivosti, prilagodljivosti, vztrajnosti, predanosti, talenta, poguma in so vsem nam lahko v navdih in spodbudo. Še kako pomembno se nam zdi seznaniti tudi strokovno javnost s tem, s kakšnimi ovirami se srečujejo osebe z gluhoslepoto tudi v času izrednih razmer.

V času spomladanske karantene je bila izdana tudi revija Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, ki so jo prejeli vsi člani združenja.

Združenje DLAN je izvajalec osebne asistence za osebe z gluhoslepoto, ki se nemoteno izvaja tudi v času izrednih razmer. Osebni asistent je svojemu uporabniku pogosto glavni vir informacij, pomoči, podpore, razumevanja in spoštovanja, kar je v času karantene še toliko bolj pomembno. Delo osebnih asistentov v tem obdobju je še posebej dragoceno in nujno potrebno pri skrbi za fizično in duševno zdravje oseb z gluhoslepoto.

V letu 2020 smo izdali tudi zloženke in brošuro o izvajanju osebne asistence osebam z gluhoslepoto.

Poletni čas, ko so se vladni ukrepi nekoliko sprostili, smo v Združenju DLAN namenili tudi pripravi na novi, jesenski val vladnih ukrepov. V okviru naših aktivnosti smo tudi ob pomoči prostovoljcev želeli uporabnike nekoliko razbremeniti, razvedriti, jim povrniti voljo in upanje na boljši in pozitivnejši jutri ter jih predvsem pomiriti, da bo tudi ta situacija minila. Pri celotnem delu z osebami z gluhoslepoto je ključnega pomena pogovor. Pogovor, ki temelji na dotiku, spoštovanju in zaupanju, da s skupnimi močmi zmoremo več.

Knjižne novosti v Združenju DLAN v letu 2020

V Združenju DLAN zaznavamo veliko potrebo po osveščanju strokovne in širše javnosti s področja gluhoslepote in dela z ljudmi z gluhoslepoto. Trudimo se, da bi z raznimi strokovnimi prispevki, izobraževanji in nastopi približali gluhoslepoto širši javnosti.

V letu 2019 je bila izdana knjiga z naslovom Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi: Živeti z gluhoslepoto.  V letu 2020 smo jo prevedli v  srbski, angleški in ruski jezik. Pred kratkim je postala dostopna slepim, saj je izdana tudi v brajici, in gluhim, ki jo lahko spremljajo v slovenskem znakovnem jeziku. Pravkar se posamezne zgodbe prevajajo še v nemški in madžarski jezik. S tem želimo doseči čim širši krog bralcev, hkrati pa tudi večje razumevanje za potrebe ljudi z gluhoslepoto in zmanjšanje diskriminacije. Knjiga je daleč presegla slovenski prostor in je tako tudi številnim po svetu zgled za uspešno soustvarjanje z ljudmi z gluhoslepoto. Ideji o zapisovanju zgodb ljudi z gluhoslepoto pa že sledijo v posameznih državah z upanjem, da bo ta veriga nekega dne privedla do večjega razumevanja gluhoslepote in izboljšanja stanja ter razmer v družbi za vse ljudi z gluhoslepoto.

V letu 2020 je luč sveta ugledala tudi pesniška zbirka Veseli vandrovček Janka Plesca, ki je tako postal prvi avtor z gluhoslepoto, ki je izdal samostojno književno delo v Sloveniji. 

Pravkar je bila izdana knjiga Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto II, nadaljevanje knjige, ki je izšla lani. Prevedena je tudi v angleški jezik in obogatena s kodami QR, ki omogočajo ogled posnetka izvedbe haptičnih znakov. Obe knjigi sta izjemno pomembni za področje gluhoslepote, saj prvič predstavljata tovrstni način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto. 

Ob predlogu spremembe Ustave RS si kot Združenje DLAN ob podpori Rotary Districta 1912, Rotary kluba Ljubljana – Barje in Lions Districta 129 Slovenija prizadevamo, da bi ob bok slovenskemu znakovnemu jeziku bil v Ustavi zapisan še jezik gluhoslepih.