[ A+ ] /[ A- ]

V Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN poleg tiskanih knjižnih izdaj veliko pozornosti namenjamo tudi posebej prilagojenim izdajam, ki so dostopne ljudem z gluhoslepoto. Tako spet z veseljem obveščamo, da sta v začetku novembra izšli knjigi Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi: Živeti z gluhoslepoto ter Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto I v brajici.

Knjigi sta dostopni v čitalnici Združenja DLAN (Trebinjska ulica 7, Ljubljana), kjer sta na voljo tudi lupa in računalnik za poslušanje knjig v zvočnem zapisu.

Hvala Ministrstvu za kulturo RS, ki je sofinancer projekta, ter Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne za prepis v brajico.

Knjigi z veseljem prebira tudi Timotej Skledar, ki je v Združenju DLAN vključen v program usposabljanja na delovnem mestu v sklopu zaposlitvene rehabilitacije URI Soča.