[ A+ ] /[ A- ]

 1.  Gerenčer, Simona (2011). Osebe z gluhoslepoto in načini sporazumevanja. Ljubljana: Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN.
 2. Dotis knjige: 2011.
 3. Prvi ponatis knjige: 2013.

 1. Rezar, Petra (ur.) (2014). S8em oseba z gluhoslepoto in potrebujem prevajalca za gluhoslepe. Ljubljana: Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN.

 1. Gerenčer, Simona (ur.) (2016). Prva EDbU konferenca v Sloveniji. Konvencija o pravicah invalidov – Kako so vključene osebe z gluhoslepoto iz Evrope? / 1st EDbU Conference – Slovenia. Collection of lectures. UNCRPD – How do European Deafblind fit in? Ljubljana: Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN.

  Gerenčer, Simona (2017). Ljudje z gluhoslepoto v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Knjiga je dostopna v naslednji prilagoditvi:

  6. Zvočna knjiga: april 2018. (Izdajo uredilo Združenje DLAN).

   Pleterski, Janko (2017). Knjiga pisem: Razmišljanje o slovenski državnosti. Ljubljana: Sophia.

Knjiga je dostopna v naslednji prilagoditvi:

      7. Zvočna knjiga: junij 2018. (Izdajo uredilo Združenje DLAN).

      8. Pleterski, Janko et al. (2019). Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi: Živeti z gluhoslepoto. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

Knjiga je dostopna v naslednjih prilagoditvah:

      9. Zvočna knjiga: oktober 2019.

        10. Knjiga v Braillovi pisavi: 2020.

     11. Knjiga v slovenskem znakovnem jeziku: 2020.

     12. Gerenčer, Simona (2019). Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto I. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN; Združenje tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL.

Knjiga je dostopna v naslednji prilagoditvi:

 1. Knjiga v Braillovi pisavi: 2020.

 1. Gerenčer, Simona (2020). Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto II = A haptic way of communication with people with deafblindness II. 1. natis. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN: Združenje tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL.

Knjiga je dostopna v naslednji prilagoditvi:

 1. Knjiga v Braillovi pisavi: 2021.

 1. Plesec, Janko (2020): Veseli vandrovček. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

Knjiga je dostopna v naslednji prilagoditvi:

 1. Zvočna knjiga: 2021.

18. Gerenčer, Simona; Lušina, Urška (2020). Osebna asistenca osebam z gluhoslepoto. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

 

 

 1. Pleterski, Janko; Gerenčer, Simona (avtor dodatnega besedila, zbiratelj, urednik) (2020). Priče ljudi koji slušaju srcem i gledaju dlanovima : živeti s gluhoslepilom. 1. izd. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

 

 1. Pleterski, Janko; Gerenčer, Simona (zbiratelj, urednik) (2020). Istorii ljudej, kotorʹye slušajut serdcem i vidjat ladonjami : žizn’ s slepogluhotoj. 1. vʹyp. Ljubljana: DLAN, associacija slepogluhih Slovenii.

 1. Pleterski, Janko; Gerenčer, Simona (urednik, avtor dodatnega besedila) (2020). Stories of people who listen with their heart and see with their palms : living with deafblindness. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

Kardoš, Štefan; Atelšek, Jožica. Plastenje s(r)amot. (2020). Maribor: Litera.

Knjiga je dostopna v naslednjih prilagoditvah:

 1. Zvočna knjiga: 2021. (Izdajo uredilo Združenje DLAN).

23. Knjiga v Braillovi vrstici: 2021. (Izdajo uredilo Združenje DLAN).

 

 1. Gerenčer, Simona; Ipavec Dobrota, Irena (2021). Svet na dlani: jezik gluhoslepih (ob vpisu jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije). Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

Knjiga je dostopna v naslednjih prilagoditvah:

 1. Zvočna knjiga: 2021.

26. Knjiga v Braillovi pisavi: 2021

  27. Knjiga v slovenskem znakovnem jeziku: 2021.

 

28. Knjiga v lahkem branju: 2022.

 1. Prvi ponatis knjige: 2022.

 

30.Glušič, Tanja; Gerenčer, Simona (urednik, avtor dodatnega besedila), Ipavec Dobrota, Irena (urednik) (2021). Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi : živeti z gluhoslepoto II. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

Knjiga je dostopna v naslednjih prilagoditvah:

 1. Zvočna knjiga: 2021.   

32. Knjiga v Braillovi vrstici: 2021.

33. Knjiga v slovenskem znakovnem jeziku: 2021.

34. Gerenčer, Simona (2021). Pravica biti človek : zbornik ob 16-letnici delovanja Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN. 1. natis. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

Knjiga je dostopna v naslednjih prilagoditvah:

 1. Zvočna knjiga: 2022.

36. Knjiga v Braillovi pisavi: 2022.

 1. Gerenčer, Simona (2022). Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto = A haptic way of communication with people with deafblindness. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN: Združenje tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL.

Dopolnjena z dodatnimi haptičnimi znaki, prevodom v angleški jezik in QR kodami.

 

Knjiga je dostopna v naslednjih prilagoditvah:

 1. Zvočna knjiga: 2022.

39. Knjiga v Braillovi pisavi: 2022.

Related Images: