[ A+ ] /[ A- ]

  1.  Gerenčer, Simona (2011). Osebe z gluhoslepoto in načini sporazumevanja. Ljubljana: Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN.
  2. Dotis knjige: 2011.
  3. Prvi ponatis knjige: 2013.

  1. Rezar, Petra (ur.) (2014). Sem oseba z gluhoslepoto in potrebujem prevajalca za gluhoslepe. Ljubljana: Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN.

  1. Gerenčer, Simona (ur.) (2016). Prva EDbU konferenca v Sloveniji. Konvencija o pravicah invalidov – Kako so vključene osebe z gluhoslepoto iz Evrope? / 1st EDbU Conference – Slovenia. Collection of lectures. UNCRPD – How do European Deafblind fit in? Ljubljana: Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN.

  6. Gerenčer, Simona (2017). Ljudje z gluhoslepoto v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Knjiga je dostopna v naslednji prilagoditvi:

  7. Zvočna knjiga: april 2018. (Izdajo uredilo Združenje DLAN).

  8. Pleterski, Janko (2017). Knjiga pisem: Razmišljanje o slovenski državnosti. Ljubljana: Sophia.

Knjiga je dostopna v naslednji prilagoditvi:

 Zvočna knjiga: junij 2018. (Izdajo uredilo Združenje DLAN).

      9. Pleterski, Janko et al. (2019). Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi: Živeti z gluhoslepoto. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

     10. Prvi ponatis knjige: 2023

Knjiga je dostopna v naslednjih prilagoditvah:

      11. Zvočna knjiga: oktober 2019.

        12. Knjiga v Braillovi pisavi: 2020.

     12. Knjiga v slovenskem znakovnem jeziku: 2020.

     14. Gerenčer, Simona (2019). Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto I. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN; Združenje tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL.

Knjiga je dostopna v naslednji prilagoditvi:

15. Knjiga v Braillovi pisavi: 2020.

16. Gerenčer, Simona (2020). Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto II = A haptic way of communication with people with deafblindness II. 1. natis. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN: Združenje tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL.

Knjiga je dostopna v naslednji prilagoditvi:

17. Knjiga v Braillovi pisavi: 2021.

18. Plesec, Janko (2020): Veseli vandrovček. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

Knjiga je dostopna v naslednji prilagoditvi:

19. Zvočna knjiga: 2021.

20. Gerenčer, Simona; Lušina, Urška (2020). Osebna asistenca osebam z gluhoslepoto. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

 

 

21. Pleterski, Janko; Gerenčer, Simona (avtor dodatnega besedila, zbiratelj, urednik) (2020). Priče ljudi koji slušaju srcem i gledaju dlanovima : živeti s gluhoslepilom. 1. izd. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

 

22. Pleterski, Janko; Gerenčer, Simona (zbiratelj, urednik) (2020). Istorii ljudej, kotorʹye slušajut serdcem i vidjat ladonjami : žizn’ s slepogluhotoj. 1. vʹyp. Ljubljana: DLAN, associacija slepogluhih Slovenii.

23. Pleterski, Janko; Gerenčer, Simona (urednik, avtor dodatnega besedila) (2020). Stories of people who listen with their heart and see with their palms : living with deafblindness. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

24. Kardoš, Štefan; Atelšek, Jožica. Plastenje s(r)amot. (2020). Maribor: Litera.

Knjiga je dostopna v naslednjih prilagoditvah:

25. Zvočna knjiga: 2021. (Izdajo uredilo Združenje DLAN).

26. Knjiga v Braillovi vrstici: 2021. (Izdajo uredilo Združenje DLAN).

 

27. Gerenčer, Simona; Ipavec Dobrota, Irena (2021). Svet na dlani: jezik gluhoslepih (ob vpisu jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije). Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

Knjiga je dostopna v naslednjih prilagoditvah:

28. Zvočna knjiga: 2021.

29. Knjiga v Braillovi pisavi: 2021

  30. Knjiga v slovenskem znakovnem jeziku: 2021.

 

31. Knjiga v lahkem branju: 2022.

32. Prvi ponatis knjige: 2022.

 

33.Glušič, Tanja; Gerenčer, Simona (urednik, avtor dodatnega besedila), Ipavec Dobrota, Irena (urednik) (2021). Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi : živeti z gluhoslepoto II. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

Knjiga je dostopna v naslednjih prilagoditvah:

34. Zvočna knjiga: 2021.   

35. Knjiga v Braillovi vrstici: 2021.

36. Knjiga v slovenskem znakovnem jeziku: 2021.

37. Gerenčer, Simona (2021). Pravica biti človek : zbornik ob 16-letnici delovanja Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN. 1. natis. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

Knjiga je dostopna v naslednjih prilagoditvah:

39. Zvočna knjiga: 2022.

40. Knjiga v Braillovi pisavi: 2022.

41. Gerenčer, Simona (2022). Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto = A haptic way of communication with people with deafblindness. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN: Združenje tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL.

Dopolnjena z dodatnimi haptičnimi znaki, prevodom v angleški jezik in QR kodami.

 

Knjiga je dostopna v naslednjih prilagoditvah:

42. Zvočna knjiga: 2022.

43. Knjiga v Braillovi pisavi: 2022.

44.  Materialecentret. (2019). Introduktion til døvblindhed (Uvod v gluhoslepoto). Danska: Materialecentret

Gerenčer, Simona; Marjana, Kenda. (2023). Prevod knjige Uvod v gluhoslepoto. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjiga je dostopna v naslednjih prilagoditvah:

45. Knjiga v Braillovi pisavi: 2023

 

 

 

46. Zvočna knjiga: 2023. (Izdajo uredilo Združenje DLAN).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Materialecentret. (2021). At være barn og ung med usher syndrom (Biti otrok ali mladostnik z Usherjevim sindromom). Danska: Materialecentret.  

Gerenčer, Simona; Marjana, Kenda. (2023). Prevod knjige Biti otrok ali mladostnik z Usherjevim sindromom. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Gerenčer, Simona; Kosem, Mirjana; Lušina, Urška. (2023). Zloženke gluhoslepih Slovenije DLAN – priredba v lahkem branju. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN