[ A+ ] /[ A- ]

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko elektronske pošte ali pisne pošte, skrbno varovalo in jih brez vaše privolitve ne bo posredovalo tretji osebi oziroma jih uporabilo v druge namene.

Združenje DLAN se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh varovalo podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za varovanje podatkov, ki jih zbiramo

 

1. Upravljalec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov je Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN, Trebinjska ulica 7, 1000 Ljubljana.

V Združenju DLAN je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov strokovna delavka Suzana Hrast, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu zdruzenje.dlan@gmail.com

 

2. Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Združenje DLAN v nadaljevanju podrobneje navaja kategorije osebnih podatkov in namenov, za katere jih obdeluje, v splošnem pa Združenje DLAN osebne podatke posameznikov obdeluje v naslednje namene:

– opravljanje storitev in programov članom Združenja DLAN,

– za evidenco Združenja DLAN in organizacijo njenega dela, delovnih organov in skupščin Združenja DLAN,

– za zagotavljanje storitev posameznikom, ki želijo biti obveščeni o dejavnostih Združenja DLAN (npr. pošiljanje novic, programov, napovednih dogodkov),

– za obveščanje o tehničnih ali organizacijskih novostih spletne strani ali delovanja Združenja DLAN,

– za ostalo potrebno komunikacijo Združenja DLAN z uporabniki.

 

3. Seznam kategorij osebnih podatkov, namenov zbiranja in pravnih podlag:

DELOVNO PODROČJE OSEBNI PODATKI NAMEN ZBIRANJA
ČLANSTVO Člani:

 

– ime in priimek,

– datum in kraj rojstva,

– naslov stalnega prebivališča,

– naslov začasnega prebivališča,

– telefonska številka,

– elektronski naslov,

– kategorija invalidnosti,

– vrsta invalidnosti,

– izguba sluha,

– izguba vida

 

Kontaktne osebe:

– ime in priimek,

– datum in kraj rojstva,

– stalno prebivališče,

– telefonska številka,

– elektronski naslov

 

 

Vodenje članstva Združenja DLAN ter analitičnega dela v zvezi s članstvom

 

 

 

Pošiljanje programa, vabil, voščil.

 

Obveščanje in informiranje članstva o aktualnih aktivnostih v programih Združenja DLAN.

 

Vnašanje podatkov v evalvacijo EVAPRO za namen mesečnih, polletnih in letnih poročil financerjem javnih socialnovarstvenih programov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti ter evalviranju javnih socialnovarstvenih programov.

 

Zdravstveni podatki kot dokazilo o delu z gluhoslepimi (Združenje DLAN je samostojna in neodvisna, strokovna reprezentativna invalidska organizacija za osebe z gluhoslepoto).

 

Podatki o kontaktnih osebah se zbirajo za namen, da so najbližji sorodniki (oče, mati, žena, mož, sestra ali brat) uporabnika obveščeni o aktualnih aktivnostih v programih Združenja DLAN.

FUNKCIONALNI KRITERIJ – evidenčni obrazec Podatki o uporabniku:

– ime in priimek,

– spol,

– datum rojstva,

– kraj in država rojstva,

– naslov stalnega prebivališča,

– naslov začasnega prebivališča,

– telefon ali fax,

– izobrazba,

– vrsta izobraževalnega procesa,

– interesi, hobiji,

– delovni status,

– prejemki,

– stanovanjski status (prebivališče, vrsta bivalne enote),

– družinski status (zakonski stan, oblika bivanja, odnosi v družini),

– zdravstveni status  kategorija gluhoslepote, uporaba tehničnih pripomočkov, opis vidljivosti, opis sluha, čas nastanka okvare sluha in vida, vzrok nastanka gluhoslepote.

 

Podatki staršev in skrbnika:

– ime in priimek,

– naslov,

– telefon.

 

Podatki o zavodu (če uporabnik živi v zavodu):

– naziv zavoda,

– naslov zavoda,

– socialni delavec zavoda,

– telefon.

 

Podatki o kontaktni osebi:

– ime in priimek

naslov stalnega prebivališča,

– naslov začasnega prebivališča,

– telefon ali fax.

Pošiljanje pomembnih informacij, obvestil.

 

Pomoč pri strokovnem delu z gluhoslepimi.

 

Ugotavljanje funkcionalnega stanja uporabnika.

 

 

 

 

KOMUNIKACIJA IN MOBILNOST – ime in priimek člana ter datum izpolnjevanja,

– načini komunikacije in ocena poznavanja/uporabe ( dobro – srednje – slabo); slovenski jezik – pismeno, slovenski jezik – govorno, standardni znakovni jezik, taktilni znakovni jezik, vodeni znakovni jezik, locirani znakovni jezik, standardna dvoročna abeceda, taktilna dvoročna abeceda, vodena dvoročna abeceda, locirana dvoročna abeceda, standardna enoročna abeceda, taktilna enoročna abeceda, locirana enoročna abeceda, vodena enoročna abeceda, pisanje na dlan, Lorm/ Malossi, brajica, razumevanje govora od blizu, razumevanje govora s pomočjo slušnega aparata, razumevanje govora s pomočjo vibracij, razumevanje govora s pomočjo polžkovega vsadka, razumevanje govora od blizu- branje iz ustnic, razumevanje govora – branje iz ustnic in slušni aparat, razumevanje govora – branje iz ustnic in vibracije, razumevanje govora – branje iz ustnic in ostalih slušnih aparatov, računalniška pomoč z velikim ekranom, računalniška pomoč z govorno pomočjo, behavioralna komunikacija, slikovni piktogram; izražanje/razumevanje),

– podatek o komunikaciji z ostalimi tehničnimi pripomočki,

– podatki o tem, s katero osebo uporabnik lahko samostojno komunicira,

– kateri pripomoček oseba uporablja pri komunikaciji,

– kako se giba v poznani in nepoznani okolici ( dobro- srednje – slabo),

– kako se giba s pomočjo palice v poznani okolici (dobro – srednje – slabo),

– kako se giba s pomočjo druge osebe (dobro – srednje- slabo)

-oblika pomoči, ki jo uporabnik koristi (tolmačenje ter osebna pomoč prilagojena posamezniku, drugo).

 

– datumsko opredeljen podatek na koga se vprašalnik nanaša. Datumska opredelitev je potrebna, saj se stanje lahko spremeni.

 

– podatki o načinu komuniciranja so potrebni za komunikacijo z uporabnikom, za uspešno izoblikovanje načina sporazumevanja, morebitno nadgradnjo načina sporazumevanja, za kakovostno izvajanje storitve in programov, v katere je uporabnik vključen (npr. spremljanje in tolmačenje, strokovno svetovanje in zagovorništvo, razvijanje načinov sporazumevanja, ipd.)

 

– vprašalnik je orodje strokovnega delavca, ki uporabniku nudi strokovno pomoč na podlagi pridobljenih osebnih podatkov

PROSTOVOLJNO DELO Prostovoljci:

 

– ime in priimek,

– naslov,

– telefon,

– elektronska pošta,

– izobrazba,

– datum rojstva,

– davčna številka,

– številka transakcijskega računa.

Izvajanje naloge: seznanitev in upoštevanje Kodeksa etičnih načel

 

Pošiljanje programa, vabil, voščil

 

Obveščanje in informiranje prostovoljcev o aktualnih aktivnostih v programih Združenja DLAN

 

Davčna številka, številka transakcijskega računa se zbirajo za namen vračila potnih stroškov

 

4. Ostale kategorije fizičnih oseb, katere osebne podatke zbira Združenje DLAN:

– obiskovalci spletne strani Združenja DLAN,

– obiskovalci facebook strani,

– zunanji sodelavci Združenja DLAN, ki z Združenjem sodelujejo na podlagi avtorskih, podnajemnih in podobnih pogodb. V teh okvirih Združenje DLAN od teh posameznikov zbira tiste osebne podatke, ki jih potrebuje za sklenitev in izvedbo pogodbe (zlasti ime in priimek, naslov, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa, status zaposlitve za namen plačila…),

– zaposleni v Združenju DLAN na podlagi pogodbe o zaposlitvi,

– drugi uporabniki storitev Združenja DLAN, ki so fizične osebe.

5. Preostale kategorije osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje Združenje DLAN

– čas, datum, vrsto in količino koriščenih storitev, udeležb na dogodkih, aktivnostih na programih,

– arhiv komunikacije med uporabniki in strokovnimi delavci (uradni zaznamki),

– druge osebne podatke, ki jih uporabniki in druge fizične osebe prostovoljno posredujejo Združenju DLAN.

 

Združenje DLAN osebne podatke zbira na podlagi osebnih privolitev posameznikov in na pogodbeni podlagi.

Združenje DLAN varuje vse zbrane osebne podatke vseh uporabnikov vseh storitev, ki jih zagotavlja, v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Združenje DLAN osebne podatke, ki jih obdeluje, prejme od posameznikov, na katere se nanašajo.

Navedene osebne podatke Združenje DLAN obdeluje do preklica privolitve, za čas izvedbe storitev oziroma do izteka namena, za katerega so bili hranjeni ter še 5 let po prenehanju namena, na katerega se osebni podatki nanašajo (razen v primeru preklica privolitve). Združenje DLAN osebne podatke hrani dlje od navedenega roka le v primeru, da ga k temu zavezujejo v Republiki Sloveniji veljavni predpisi.

6. Kaj so piškotki?

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika, itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta. O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov.

Za kaj uporabljamo piškotke na naši spletni strani

Na naši spletni strani uporabljamo naslednje tipe piškotkov:

– Sejni piškotki: Začasni ali sejni piškotki bodo odstranjeni iz računalnika, ko zaprete vaš brskalnik (npr. Chrome ali Internet Explorer). Ti piškotki pomagajo izboljšati delovanje in uporabnost naše spletne strani. Na primer, omogočajo, da zaznamo, ali lahko vaš brskalnik zažene majhne spletne programe (imenovane »skripte«), ki zagotavljajo dodatne funkcionalnosti spletne strani ali omogočajo, da se spomnimo kakršnihkoli preferenc, ki ste jih nastavili (kot na primer velikost črk ali nastavitev jezika).

– Trajni piškotki: Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo v računalniku, ko zaprete brskalnik. Spletna stran jih uporablja za shranjevanje informacij, na primer vpisno ime in geslo, tako da se ni treba vpisati vsakič, ko obiščete neko mesto. Trajni piškotki ostanejo v računalniku približno 6 mesecev.

– Analitični piškotki tehnologije Google Analytics. Ti piškotki se uporabljajo za zbiranje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. Te informacije uporabljamo za pripravo poročil in so nam v pomoč pri izboljšavah uporabniškega vidika spletne strani. Piškotki zbirajo informacije v anonimni obliki, vključno s številom obiskovalcev spletne strani, od kje so obiskovalci prišli na to spletno stran in spletne stani, ki so jih obiskali. Nekateri piškotki, določeni za ta namen, se samodejno odstranijo iz naprave, ko zaprete svoj brskalnik. Drugi se lahko ohranijo do 24 mesecev od vašega zadnjega obiska naše spletne strani. Lahko se odpoveste sledenju Google Analytics z obiskom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

– Piškotki, ki so vezani na vtičnike (social media plug-in) družbenih omrežij in storitev: družbena omrežja omogočajo spletnim mestom, da v svojo vsebino integrirajo njihove produkte – tako lahko uporabniki delijo vsebine s svojimi prijatelji (različni gumbi, kot so všeč mi je, deli vsebino, priporočil …). Vtičniki uporabljajo piškotke, da lahko družbena omrežja identificirajo svoje člane, ko ti pridejo na spletno mesto z vtičnikom.

 

Ime piškotka Trajanje Opis
EuCookieLaw 1 leto Shrani uporabnikove preference politike piškotkov.
ASP.NET_Sessionld Trajanje seje Identifikator seje uporabnika.
Google Analytics    
_utma 2 leti Google Analytics zabeleži razlikovanje med uporabniki in sejami.
_utmb 30 minut Google Analytics zabeleži novo sejo ali novega uporabnika.
_utmbz 6 mesecev Google Analytics določa vir prometa ali oglaševalsko akcijo.
_utmbc Trajanje seje Google Analytics zabeleži čas trajanja obiska.

 

 

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejši za obiskovalce.

 

Priglasitev

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

 

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom. Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

7. Seznanitev s podatki, ki jih hranimo o vas

Posameznik, ki je fizična oseba (uporabnik, svojec, prostovoljec in druge fizične osebe), lahko kadarkoli zahteva, da mu Združenje DLAN:

– omogoči vpogled v osebno mapo, kjer so zbrani vsi osebni podatki, uradni zaznamki in drugi pomembni spisi,

– potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje,

– posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj,

– posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen,

– da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem.

 

8. Pravica posameznika glede obdelave podatkov

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z našo politiko zasebnosti ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Pišite nam na zdruzenje.dlan@gmail.com ali nas pokličite na tel.: 01 542 20 03.  Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili – pisno in v skladu s predpisi.

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot posameznik na podlagi predpisov, naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

– Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje Upravljavcu na e-naslov: zdruzenje.dlan@gmail.com ali po navadni pošti: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN, Suzana Hrast, Trebinjska ulica 7, 1000 Ljubljana

– Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Možno pa je, da Upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne storitve ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. obveščanje).

Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od Upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelave in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s 15. členom GDPR);

Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da Upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot posameznik imate pravico doseči, da Upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, Upravljavec pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

– podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,

– če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

– če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

– podatki so bili obdelani nezakonito,

– podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za Upravljavca.

 

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov;

Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da Upravljavec omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:

– če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki Upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov,

– obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,

– upravljavec podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,

– ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi Upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali Upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas Upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:

– obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

– e obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo;

Pravica do ugovora obdelave: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene Upravljavcu (točka e, 1. odstavka 6. člena GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Upravljavec ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa;

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na Upravljavca, in sicer na zdruzenje.dlan@gmail.com.

 

9. Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je Upravljavec o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je Upravljavec o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je Upravljavec dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

10. Spremembe politike zasebnosti

Združenje DLAN bo posameznike o spremembah te Politike zasebnosti obvestila po e-pošti ali po navadni pošti le v primeru, da gre za bistvene spremembe, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov.

Če posameznik, katerega osebne podatke zbira in obdeluje Združenje DLAN, po spremembi te Politike zasebnosti nadaljuje z uporabo spletne strani Združenja DLAN, koriščenjem njenih storitev oz. ostaja njen član, se šteje, da se s spremembami strinja.

 

Ljubljana, 24. 5. 2018,

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN