[ A+ ] /[ A- ]

Slovar haptičnega načina sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto je nastal leta 2021 na podlagi knjig Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto (2019) in Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto II (2020). Dopolnjen je bil leta 2022 na podlagi druge, dopolnjene izdaje knjige Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto (2022).


Avtorica: dr. Simona Gerenčer
Soavtorji haptičnih znakov: člani Skupine za razvoj načinov sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto

 

Uredila: Irena Ipavec Dobrota

Videoposnetki: Marjana Kenda
Obdelava posnetkov: Eva Jeraj

 

© Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN in Združenje tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL, 2021. Vse pravice pridržane.

ISSN 2820-6436