[ A+ ] /[ A- ]

 

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN se je kot nevladna organizacija, ki izpolnjuje vse potrebne kriterije, uvrstilo na seznam izvajalcev zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami znotraj razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo. Seznam izvajalcev je objavljen na spletni strani ZDAJ.NET, natančneje na naslednji povezavi: https://zdaj.net/izpostavljeno/zgodnja-obravnava-otrok-s-posebnimi-potrebami/#Nevladne_organizacije.

 

Kaj je zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami?

Zgodnja obravnava predšolskih otrok s posebnimi potrebami in predšolskih otrok z rizičnimi dejavniki je celostna obravnava otrok in njihovih družin. Gre za otroke in njihove družine, ki potrebujejo posebno pozornost in skrb zaradi dejavnikov tveganja za razvoj oziroma z opaženimi odstopi v razvoju.

Kje se izvaja?

V razvojnih ambulantah z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, v javnih vrtcih in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, socialno varstvenih zavodih, centrih za socialno delo, centrih za duševno zdravje in svetovalnih centrih.

Cilji obravnave

Nadomestiti primanjkljaje oziroma maksimalno spodbuditi otrokove dane možnosti, da dosežemo optimalno prilagoditev otroka na razvojno motnjo in največjo stopnjo neodvisnosti otroka.

Okrepimo zmogljivost družine, spodbudimo socialno vključenost otroka in družine ter z vsem tem vplivamo na čim boljšo kakovost življenja otroka in njegove družine.

 

Vir: ZDAJ.NET