[ A+ ] /[ A- ]

Slovenija je omenjena v 1. Globalnem poročilu o položaju starejših oseb z gluhoslepoto.
 
Decembra 2023 je World Federation of the Deafblind (Svetovna zveza gluhoslepih) objavila 1. Globalno poročilo o položaju starejših oseb z gluhoslepoto v okviru SHAPES H2020. To poročilo osvetljuje izzive, s katerimi se srečujejo starejši ljudje z gluhoslepoto in zajema ponavljajoče se teme, vključno z ovirami, primeri dobrih praks in priporočili.
 
Poročilo v poglavju »Pravno priznanje gluhoslepote kot samostojne invalidnosti« med drugim omenja tudi Slovenijo, ki je leta 2021 kot prva država na svetu v ustavo vpisala jezik gluhoslepih. Citiran je 62. a člen Ustave RS, ki se glasi:
 
»(znakovni jezik in jezik gluhoslepih).«
Zagotovljena sta svobodna uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika. Na območjih občin, kjer sta uradna jezika tudi italijanščina ali madžarščina, je zagotovljena svobodna uporaba italijanskega in madžarskega znakovnega jezika. Uporabo teh jezikov in položaj njihovih uporabnikov ureja zakon.
Svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih ureja zakon.«
 
Do celotnega poročila lahko dostopate na: https://wfdb.eu/…/WFDB-Report-on-Older-people-with…