[ A+ ] /[ A- ]

Sekretarka Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, asist. dr. Simona Gerenčer Pegan je, v imenu Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, dne 10. 12. 2019 podpisala  Listino raznolikosti, ki pomeni zavezo organizacije k vključujočemu upravljanju z raznolikostjo.

Raznolikost, vključenost in enakost  od nekdaj predstavljajo vir napredka in razvoja pravičnejše družbe. Odpirajo način razmišljanja, ki resnično prispeva k trajnim rešitvam. To sporočilo so na mednarodni dan človekovih pravic 10. 12. 2019, s slavnostnim podpisom potrdila slovenska podjetja ter javne in nevladne organizacije.

Prostovoljno so se zavezali k načelom, ki spodbujajo k razvoju organizacijske kulture, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnemu spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih, ustvarjanju raznolikega in vključujočega okolja, upoštevanju in širjenju načel raznolikosti na vseh ravneh organizacije, prepoznavanju raznolikih strank, oblikovanju politik raznolikosti in širjenju svoje zavezanosti načelom ter politike raznolikosti vsem deležnikom.  Dogodek v organizaciji Šentprime je potekal pod častnim pokroviteljstvom Zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika, v sodelovanju z veleposlaništvom Kraljevine Nizozemske v Sloveniji.

Lista  raznolikosti Slovenija je danes skupnost 145 slovenskih podpisnih organizacij.

Dr. Simona Gerenčer Pegan je ob podpisu Liste raznolikosti povedala, da nas raznolikost bogati. Nositi to bogastvo v srcu in ga vsakodnevno živeti, je tisto, kar nas opredeljuje. Delo z ljudmi z gluhoslepoto je izjemno raznoliko. Pred skorajda petnajstimi leti smo ljudi z gluhoslepoto zarisali na zemljevid Slovenije, sedaj pa je potrebno, da jim kot družba omogočimo, da postanejo enakovredni državljani. Zato ponosno ponesimo Listo raznolikosti v naš vsakdan in se z njo zavzemajmo, da postanemo vsi bogatejši.

“Foto: Peter Košenina”