[ A+ ] /[ A- ]

Trajnostni razvoj se uresničuje skozi različne prakse in politike, vključno z okolijskimi predpisi, trajnostnimi inovacijami, zmanjšanjem ogljičnega odtisa, spodbujanjem recikliranja ter izobraževanjem in ozaveščanjem javnosti. Pomembno je, da gospodarstvo, družba in okolje delujejo v harmoniji in si medsebojno pomagajo, namesto da bi eno na račun drugega trpelo.
Ana Jeran je izvedla predavanje o eni od ključnih tem sodobne družbe, to je trajnostni razvoj. V začetnem teoretičnem delu je sistematično razčlenila koncept razvoja družbe, ki se osredotoča na zmanjšanje tveganj, povezanih z izčrpavanjem naravnih virov ter onesnaževanjem okolja. Predavanje je nadaljevala z video posnetkom. V njem so bili izpostavljeni konkretni primeri izzivov in rešitev na področju trajnostnega razvoja, kar je udeležencem omogočilo bolj konkretno razumevanje obravnavane tematike. Zaključni del predavanja je bil posvečen poglobljeni debati, v kateri so udeleženci razpravljali o vlogi posameznika pri odločitvah, ki vplivajo na okolje. S poudarkom na načinih, kako lahko vsak posameznik prispeva k zmanjševanju onesnaženja okolja, je bilo doseženo boljše razumevanje praktičnih ukrepov za trajnostno delovanje v sodobni družbi.
 
 
Ljubljana, 7. 11. 2023