[ A+ ] /[ A- ]

 

»Ljudje z gluhoslepoto imajo svoj jezik, ki temelji na dotiku. Taktilni jezik gluhoslepih je bistvenega pomena za enakopravno vključevanje ljudi z gluhoslepoto v družbo, zato je treba pravico gluhoslepih do javne rabe svojega jezika in pravico do tolmača za ljudi z gluhoslepoto tudi zakonsko urediti. Izredno pomembna pa je tudi strokovna podpora otroku z gluhoslepoto in njegovi družini že v samem izobraževalnem procesu oziroma od rojstva dalje.«

Tako so sklenili strokovnjaki s področij jezikoslovja, pedagogike, gluhoslepote in pravic invalidov na okrogli mizi Jezik ljudi z gluhoslepoto, ki je potekala ob Mednarodnem dnevu maternega jezika, 21. 2. 2020 v Mestni hiši v Ljubljani.

Red. prof. dr. Marko Stabej, priznani slovenski jezikoslovec in predavatelj na Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti, UL, je med drugim potrdil: »Nazadnjaško je prepričanje, da jezik postane jezik edino takrat, ko ima slovnico in slovar. Jezik se standardizira tako, da ljudje z njim komunicirajo. Jezik gluhoslepih je poseben jezik, ki ga moramo skupaj širiti.«