[ A+ ] /[ A- ]

Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto

(Haptic Method of Communicating with People with Deafblindness)

Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi: Živeti z gluhoslepoto

(Stories of people who listen with their heart and watch with their palms: Living with deafblindness)

Osebe z gluhoslepoto in načini sporazumevanja

(People with deafblindness and ways of communicating)

Ljudje z gluhoslepoto v Sloveniji

(People with deafblindness in Slovenia)