[ A+ ] /[ A- ]

V Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN se osredotočamo na celostno podporo posameznikom s hkratno okvaro sluha in vida. Med številnimi dejavnostmi, ki jih izvajamo, je posebej pomembna kuharska delavnica, ki spodbuja njihov razvoj in neodvisnost.  Posamezniki z gluhoslepoto so pogosto zmožni pripraviti obroke samostojno, vendar se ta veščina običajno omejuje na prostore, ki jih zelo dobro poznajo, npr. svoj dom.  Kuharske delavnice predstavljajo dragoceno priložnost za razširitev njihovega znanja in veščin na področju kuhanja. Kako se delavnice dotikajo njihovega življenja?  Pomembne so zaradi socialne interakcije, prehranjevalne zavesti, same senzorične izkušnje in učenja novih stvari. Zaradi slednjih se poveča tudi njihova neodvisnost. Udeležba na kuharskih delavnicah omogoča osebam z gluhoslepoto, da razširijo obzorje svoje neodvisnosti. Naučijo se pripraviti obroke v različnih okoljih, kar jim daje večjo samostojnost pri vsakodnevnih opravilih. Kljub izgubi sluha in vida lahko osebe z gluhoslepoto še vedno uživajo v senzoričnih izkušnjah kuhanja, vključno z vonjavami, okusi in teksturami hrane, kar dodaja kvaliteto njihovemu življenju. S temi pristopi lahko kuharske delavnice postanejo izjemno koristen in obogatitven proces za osebe z gluhoslepoto, ki prispeva k njihovi celostni rasti in vključenosti v družbo.