[ A+ ] /[ A- ]

Na Združenju DLAN se zavedamo, da je fizična aktivnost ključnega pomena za izboljšanje kakovosti življenja ljudi z gluhoslepoto. Tandemsko kolesarjenje ponuja edinstveno priložnost za izvajanje telesne dejavnosti, hkrati pa omogoča tudi druženje in socialno vključevanje. S tem, ko jim omogočamo dostop do tandemskih koles, želimo spodbujati njihovo telesno gibljivost, krepitev mišic ter izboljšanje  zdravja. Na ta način zagotavljamo ne le telesne koristi, temveč tudi pozitiven vpliv na njihovo samopodobo, samozavest in občutek neodvisnosti. Poleg tega spodbujamo aktivno sodelovanje in povezovanje med uporabniki našega združenja, saj verjamemo, da skupinske aktivnosti krepijo medsebojno razumevanje ter pripomorejo k razvoju občutka pripadnosti in solidarnosti.

Naša prizadevanja za spodbujanje fizične aktivnosti ljudi z gluhoslepoto niso zgolj koristna za njihovo zdravje, temveč tudi za širšo družbo. Na tak način se prav tako ozavešča širšo skupnost in spodbuja razumevanje glede izzivov, s katerimi se soočajo osebe z gluhoslepoto. Skupaj gradimo bolj razumevajočo in vključujočo družbo, kjer imajo tudi ljudje z gluhoslepoto enake možnosti za aktivno ter polno življenje, hkrati pa se jim s tem omogoči čimbolj polno in enakopravno vključenost v družbo.

 

Ljubljana, 8. 8. 2023