[ A+ ] /[ A- ]

Z velikim veseljem sporočamo, da je dne 20. 12. 2022 izšla druga, dopolnjena izdaja knjige Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto, ki ima izjemen pomen za področje gluhoslepote v slovenskem prostoru. V knjigi so poleg osnovnih haptičnih znakov dodani novi znaki, ki smo jih razvijali v sodelovanju z ljudmi z gluhoslepoto znotraj delovne skupine za razvoj načinov sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto v Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN in Združenju tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL. Prav tako smo dodali angleški prevod znakov ter QR kode, ki vas povežejo na spletni slovar haptičnega načina sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto. Slovar je dostopen na spletni strani Združenja DLAN in vas vodi skozi izvedbo posameznega haptičnega znaka. 

Knjiga odpira nov prostor za ponovno opredelitev razumevanja sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto ter prispeva k redefiniciji gluhoslepote in k čimprejšnji ureditvi temeljnih pravic ljudi z gluhoslepoto, med drugim pravice do tolmača za jezik gluhoslepih. 

V Združenju DLAN se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali pri izdaji nove knjige ter sofinancerjem. 

Knjiga je na voljo v prostorih Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN.