[ A+ ] /[ A- ]

Evropska kartica ugodnosti za invalide (EU kartica ugodnosti) omogoča imetnikom finančne ugodnosti in večjo dostopnost do storitev in blaga.

Je brezplačna in jo oseba z invalidnostjo lahko dobi na katerikoli od upravnih enot. Z njo lahko invalidi v državah Evropske unije uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki jih določijo posamezne države, predvsem na področju prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa.

Namenjena je vsem skupinam invalidov: slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, osebam z gluhoslepoto, gibalno oviranim osebam, osebam z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju, posameznikom/posameznicam z drugimi vrstami invalidnosti, dolgotrajno bolnim osebam. Tako kot lahko Evropsko kartico ugodnosti uporabljajo slovenski uporabniki kartice v drugih državah članicah EU, tako lahko ugodnosti v Sloveniji izkoristijo tujci, ki so pri nas na krajšem ali daljšem obisku.

Vabljeni, da spremljate bazo ponudnikov ugodnosti na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si, kjer lahko poiščete podatke po vrsti ugodnosti in krajih. Baza ponudnikov se sproti posodablja z novimi ponudniki. Uporabniki imajo možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije, ki jo lahko poiščejo pod naslovom: »INVALIDSKA KARTICA«.