[ A+ ] /[ A- ]

Celodnevni dogodek v Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN smo posvetili refleksiji o pomembnosti jezika gluhoslepih. Spomnimo, da je Slovenija prva država na svetu, ki je vpisala jezik gluhoslepih v Ustavo RS in s tem postala zgled številnim drugim državam. Zato je nuja, da se uredijo pravice ljudi z gluhoslepoto v skladu z ustavo.
 
Z ljudmi z gluhoslepoto smo se pogovarjali o kompleksnosti sporazumevanja z gluhoslepimi, o pomenu razumevanja in spoštovanja ter celostne vključenosti oseb z gluhoslepoto v družbo. Velik poudarek smo namenili tudi doživljanju sveta ljudi z gluhoslepoto, ki prejemajo informacije izključno preko dotika. V drugem delu smo se osredotočili tudi na strategije osveščanja širše javnosti o problematiki razumevanja gluhoslepote, še posebej jezika gluhoslepih.
 
Ljubljana, 15. 2. 2024