[ A+ ] /[ A- ]

Predstavniki Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN smo se v torek, 17. 2. 2021, udeležili 3. nadaljevanja 2. seje Ustavne komisije v Državnem zboru glede vpisa znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije. Poslanci so obravnavali Predlog za začetek postopka za dopolnitev II. poglavja Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije, (UZ62a), EPA 538–VIII, in sklenili, da sprejmejo dopolnitev strokovne skupine Ustavne komisije, ki je poleg slovenskega znakovnega jezika vključila tudi predlog vpisa znakovnega jezika pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti in jezika gluhoslepih.

Foto: Matija Sušnik (vir: Državni zbor)