[ A+ ] /[ A- ]

Zakon o socialnem vključevanju invalidov z letom 2019 nadomesti Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.

Zakon ureja denarne prejemke (nadomestilo za invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, družinska pokojnina in družinska invalidnina) ter področje storitev socialnega vključevanja.

Področje storitev socialnega vključevanja je še v pripravi in bo aktualno šele z letom 2022. Del, ki se nanaša na denarne prejemke pa je aktualen že z  januarjem 2019.

V kolikor že imate status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, katerega novi zakon nadomešča, ni potrebno narediti ničesar. Dodatek za tujo nego in pomoč se avtomatsko spremeni v dodatek za pomoč in postrežbo ter vam ni potrebno dajati novo vlogo na Center za socialno delo.

V kolikor še nimate urejenega statusa invalida lahko podate vlogo (za pridobitev statusa, nadomestilo ter dodatek za pomoč in postrežbo) na krajevno pristojnem Centru za socialno delo (glede na vaš naslov stalnega prebivališča).

Vsekakor vam predlagamo, da se obrnete na krajevno pristojen Center za socialno delo, ter, glede na vaš trenuten status, preverite ali je potrebno oddati vlogo oziroma karkoli urediti.

Vse potrebno uredite na krajevno pristojnem Centru za socialno delo, osebno, ker posebne vloge – obrazca ni.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na strokovno službo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN.

Zakon si lahko podrobneje preberete na spodnji povezavi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7808