[ A+ ] /[ A- ]

Zagovornik načela enakosti je podal priporočila glede predloga Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (ZUJG). Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je priporočil, naj pri oblikovanju zakona dosledno upošteva protidiskriminacijsko zakonodajo ter obveznosti države iz zakonov o izenačevanju možnosti invalidov in Mednarodne konvencije o pravicah invalidov. Več informacij najdete na: https://zagovornik.si/zagovornik-priporoca-natancnejso-ureditev-pravic-gluhoslepih-pri-sporazumevanju-in-informiranosti/ 

 

 

Ljubljana, 13. 5. 2024