[ A+ ] /[ A- ]

Obveščamo vas, da je Agencija za komunikacijske storitve in omrežja Republike Slovenije vzpostavila spletno vstopno točko, kjer se lahko osebe z invalidnostjo pozanimajo o prilagoditvah medijskih vsebin in pravicah, ki jim na tem področju pripadajo.

Vse informacije o pravicah  na področju avdiovizualnih medijskih storitev, pravicah v železniškem prometu in na področju elektronskih komunikacij ter o tem kako reagirati v primeru kršenja pravic najdete na spletni strani AKOS na spodnji povezavi:

https://www.akos-rs.si/vstopna-tocka-za-invalide