[ A+ ] /[ A- ]

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN razpisuje program usposabljanja Tolmač/-ka za gluhoslepe in specialist/-ka za delo z gluhoslepimi. Program je s 1. 1. 2018 umeščen v register kvalifikacij SOK (Slovensko ogrodje kvalifikacij), pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Program usposabljanja je usklajen na evropski ravni.

Usposabljanje se bo začelo izvajati v mesecu oktobru 2018 in se bo odvijalo na sedežu Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, Trebinjska ulica 7, 1000 Ljubljana.

Več informacij o usposabljanju  najdete na spodnji povezavi:

http://www.nok.si/kvalifikacije/tolmac-ka-za-gluhoslepe-in-specialist-ka-za-delo-z-gluhoslepimi/

Za dodatne informacije smo dosegljivi na naslovu: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, e-mail: zdruzenje.dlan@gmail.com.