[ A+ ] /[ A- ]

Objavljamo prve utrinke iz strokovnega posveta Ljubljana – mesto prijazno starejšim osebam z gluhoslepoto, ki je potekalo v veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana.

Dogodek je organiziralo Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana.

Gre za prvi strokovni posvet na temo starejših oseb z gluhoslepoto v slovenskem prostoru.

Globoko zahvalo izrekamo Simonu Maljevcu, ministru Ministrstva za solidarno prihodnost, Dejanu Crneku, podžupanu Mestne občine Ljubljana, Boštjanu Verniku Šetincu, svetovalcu pri Zagovornik načela enakosti, dr. Sanji Tarczay, predsednici World Federation of the Deafblind, Dodir, dr. Zdenki Čebašek-Travnik, mag. Barbari Kobal Tomc, direktorici Inštituta RS za socialno varstvo, Ani Petrič, direktorici Doma starejših občanov Notranje Gorice, dr. Simoni Gerenčer, sekretarki Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, mag. Lauri Perko, namestnici direktorice Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, mag. Mojci Trček, predsednici Združenja zasebnih patronažnih medicinskih sester, dddr. Andreju Pleterskemu, članu Srebrne niti – Združenje za dostojno starost, doc. dr. Veri Grebenc, Fakulteta za socialno delo, Biserki Marolt Meden, svetovalki pri predsednici Republike Slovenije, Simoni Pirnat Skeledzija, predstavnici kabineta predsednika vlade RS, Borotu Severju, direktorju FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, Alešu Polanjku, pooblaščencu za slepe, slabovidne in gluhoslepe Lions distrikt 129 Slovenija, vsem sodelujočim osebam z gluhoslepoto, Dlanovkam in Dlanovcem, predstavnikom različnih organizacij, tolmačem in prevajalcem ter vsem udeležencem.

 

Ljubljana, 17. 5. 2024