[ A+ ] /[ A- ]

[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

14. julija 2017 je bil v Državnem zboru soglasno sprejet Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. V Društvu gluhoslepih Slovenije DLAN smo veseli, da smo v sodelovanju s prvopodpisano dr. Jasno Murgel naredili velik korak za kakovostnejše strokovno delo na področju gluhoslepote, saj smo dosegli, da zakon vključuje tudi otroke z gluhoslepoto. Ti so v navedenem zakonu prepoznani kot osebe z edinstveno obliko invalidnosti ter posledično upravičeni do enakopravne obravnave in pomoči po vseh točkah zakona. Hkrati tretji odstavek 12. člena otroku z gluhoslepoto posebej zagotavlja, da individualni načrt pomoči njegovi družini poleg ostalih vsebin vključuje tudi sporazumevanje in učenje v prilagojenih načinih sporazumevanja z gluhoslepimi v vrtcu, v zavodu oziroma drugi ustrezni ustanovi. Četrti odstavek 15. člena pa določa, da je otrok z gluhoslepoto v vrtcu ali drugi ustrezni ustanovi upravičen do pomoči strokovnjaka za prilagojeno sporazumevanje in delo z gluhoslepimi.

Zakon, poslan Uradnemu listu 14. 7. 2017, je dostopen na naslednji povezavi: http://imss.dz-rs.si/imis/b918e6be23cff1b89476.pdf

 

Fotografija: Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]