[ A+ ] /[ A- ]

V državnem zboru so v petek 4. 6. 2021 razglasili ustavni zakon, ki dopolnjuje II. poglavje Ustave Republike Slovenije z vpisom slovenskega znakovnega jezika, znakovnih jezikov madžarske in italijanske narodne manjšine ter jezika gluhoslepih. Slovenija je tako postala prva država, ki je v ustavo vključila tudi jezik gluhoslepih.

S potrditvijo Ustavne komisije Državnega zbora in dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev je Ustava Republike Slovenije dopolnjena tako, da se glasi:

»62. a člen

(znakovni jezik in jezik gluhoslepih)

Zagotovljena sta svobodna uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika.  Na območjih občin, kjer sta uradna jezika tudi italijanščina ali madžarščina, je zagotovljena svobodna uporaba italijanskega in madžarskega znakovnega jezika. Uporabo teh jezikov in položaj njihovih uporabnikov ureja zakon.

Svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih ureja zakon.«

Ob tem pomembnem dogodku vas vljudno vabimo k branju prispevka, ki je bil objavljen na portalu 24ur.com ter poslušanju oddaje Studio ob 17h v kateri je voditeljica Petra Medved gostila dr. Simono Gerenčer, sekretarko Združenja DLAN, dr. Cirila Ribičiča, vodjo strokovne skupine za vpis znakovnega jezika v ustavo, Matjaža Juharta, sekretarja Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in Toneta Petriča, strokovnega sodelavca na ZDGNS.

Slovenija postala prva država, ki je v ustavo vključila jezik gluhoslepih

Studio ob 17h

Fotografija: STA