[ A+ ] /[ A- ]

Evropska zveza gluhoslepih – EDbU in Finska zveza gluhoslepih sta na 4. generalni skupščini EDbU sprejeli Resolucijo o enakih možnostih oseb z gluhoslepoto v Evropi (ang. Emergency Resolution on Equal Opportunities of Persons with Deafblindness in Europe) in jo predstavili na 2. konferenci »Naša pot k enakosti v Evropi«, ki je potekala od 5. do 9. junija v Tamperah na Finskem.

V njej predstavniki ljudi z gluhoslepoto pozivajo države članice EU k spoštovanju pravic oseb z gluhoslepoto, in sicer na treh področjih: spoštovanje pravice do priznanja gluhoslepote kot edinstvene oblike senzorne invalidnosti in vseh pravic, ki izhajajo iz nje; spoštovanje pravice do uporabe in izobraževanja usposobljenih in strokovnih tolmačev za gluhoslepe ter spoštovanje pravice do polne udeležbe, samozastopanja in enakosti oseb z gluhoslepoto v Evropi.

Celotno resolucijo v angleškem jeziku lahko preberete na naslednji povezavi: Emergency-Resolution

Resolucija v slovenskem prevodu: resolucija_slo