[ A+ ] /[ A- ]

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN že od januarja 2015 izvaja program »Strokovno svetovanje gluhoslepim«. Program je namenjen osebam z gluhoslepoto in njihovim bližnjim, ki so se znašli v stiski in potrebujejo pomoč. Življenjske stiske in težave posameznika z gluhoslepoto so mnogokrat zelo kompleksne, zato je pomembno, da posamezniku nudimo celostno strokovno pomoč .

Strokovno svetovanje se izvaja v prostorih združenja, na domu osebe z gluhoslepoto ali na drugi lokaciji. Poteka izključno individualno v prilagojenih načinih sporazumevanja, ki ga uporablja posameznik.