[ A+ ] /[ A- ]

Spoštovani,

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih delavcev je pripravila gradivo na temo preprečevanja in obvladovanja okužb s covid-19 z uporabo osebne varovalne opreme. Z namenom, da se lahko s priporočili seznanite tudi vi, dostop do le-teh prilagamo na spodnji povezavi.

Do gradiva lahko dostopate s klikom na PREZENTACIJA.

PREZENTACIJA