[ A+ ] /[ A- ]

V Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN smo si ponovno ogledali prvi dokumentarni film o gluhoslepoti MOČ DOTIKA, ki je nastal v sodelovanju z izjemnim režiserjem Jožeta Glažarja. Imenovani je ogromno svojega prostega časa namenil izdelavi filma, z namenom, da ozaveščamo širšo javnost o ljudeh iz roba družbe.
 
Nestrpno čakamo, da se bo film MOČ DOTIKA predvajal tudi na Radioteleviziji Slovenija.
Gre za prvi dokumentarni film v slovenskem prostoru o ljudeh z gluhoslepoto, tj. ljudeh s hkratno okvaro sluha in vida. Gledalci skozi film spoznajo življenja ljudi z gluhoslepoto, njihove potrebe in sposobnosti ter raznolikost gluhoslepote in potrebno moč za premagovanje vsakodnevnih ovir v življenju posameznika. V filmu je predstavljena skupnost gluhoslepih, ki je bila oblikovana pred več kot 18 leti – Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN, in pomembnost te skupnosti. Ljudje z gluhoslepoto kot kompetentni in spoštovani sogovorniki v filmu predstavijo svoje življenjske zgodbe, ki so večinoma prežete z izjemno močjo, potrpežljivostjo in ranljivostjo. Posamezniki razkrivajo tudi svoje sposobnosti.
 
Osrednjo vlogo v zgodbah ljudi z gluhoslepoto ima dotik, skozi katerega spoznavajo svet, uporabljajo svoj jezik – jezik gluhoslepih, ki jim omogoča biti razumljen in razumeti. Kreativnost v najrazličnejših oblikah je njihov način izražanja in hkrati prispevek k družbi. Oblikovanje skupnosti gluhoslepih ima pomembno vlogo pri kakovosti življenja posameznika z gluhoslepoto ter uspešnega premagovanja vsakodnevnih ovir.
 
 
Ljubljana, 28. 2. 2024