[ A+ ] /[ A- ]

Predsednik Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, gospod Janko Plesec, je 3. 7. 2019 obiskal oratorij v župniji Teharje  in petdesetim osnovnošolcem od prvega do devetega razreda ter njihovim animatorjem na doživet način predstavil življenje z gluhoslepoto. Otroci so lahko s pomočjo različnih predmetov sami preizkusili, kako dvojna senzorna ovira vpliva na zmožnost gibanja in sporazumevanja. Iskrena hvala župniku, gospodu Mihi Hermanu, da je omogočil ta dogodek.