[ A+ ] /[ A- ]

Včeraj smo gostili Tanjo Potočnik Hönigsman, ki nam je zavzeto predavala o človekovih pravicah s poudarkom na področju gluhoslepote v Sloveniji. Predstavila nam je najpomembnejši mednarodni pravni akt, ki regulira področje invalidnosti, ter kako se to odraža na stanju slovenske zakonodaje. Pobližje smo spoznali Konvencijo o pravicah invalidov, ki gluhoslepoto regulira v 4. (naloge države), 9. (dostopnost tolmačev), 21. (dostopnost informacij) in 24. členu (izobraževanje v jeziku gluhoslepih). Konvencija je akt sprejet s strani Generalne skupščine OZN leta 2006, s pričetkom veljavnosti 2 leti kasneje, leta 2008. Gre za prvi pravno zavezujoč dokument OZN s področja varstva oseb z invalidnostjo, v kateri so obsežno kodificirane in konsolidirane splošne človekove pravice oseb z invalidnostjo. Varstvo teh pravic skladno s 3. členom Konvencije o pravicah invalidov temelji na spoštovanju prirojenega dostojanstva, osebne samostojnosti, ki vključuje svobodo izbire, in neodvisnost posameznikov, poleg drugih pa še polno in učinkovito sodelovanje in vključenost v družbo. Tanja Potočnik Hönigsman nam je poleg mednarodnega dokumenta predstavila še veljavne slovenske predpise, v katerih so mednarodne zagotovljene človekove pravice le delno implementirane. Člani so z izrednim zanimanjem sledili predavanju. Iskreno se zahvaljujemo gospe Tanji Potočnik Hönigsman za tako izčrpno in kvalitetno predajo informacij.

Po končanem predavanju smo s člani izvedli delavnico pri kateri smo polepšali dežnike s potiski dlani.