[ A+ ] /[ A- ]

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je 15. julija 2019 postalo eno izmed podpisnikov Listine raznolikosti, ki pomeni zavezo organizacije k vključujočemu upravljanju z raznolikostjo.

S podpisom se v združenju zavezujemo k uresničevanju naslednjih načel:

  1. Razvijamo organizacijsko kulturo, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih.
  2. Ustvarjamo raznoliko in vključujoče delovno okolje.
  3. Upoštevamo in širimo načela raznolikosti na vseh ravneh organizacije.
  4. Prepoznavamo raznolikost strank.
  5. Oblikujemo politiko raznolikosti.
  6. Širimo in komuniciramo svojo zavezanost Listini ter rezultate politike raznolikosti vsem našim deležnikom.