[ A+ ] /[ A- ]

V Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN smo pred kratkim prisluhnili predstavitvi projekta Silent (Tišina) mag. Petre Rezar iz Društva učiteljev gluhih Slovenije, ki je partner v evropskem projektu. 
V več kot 90 % primerov se gluhi otroci rodijo slišečim staršem. Projekt je namenjen staršem gluhih otrok, ki se soočajo s prvo izkušnjo gluhote in iščejo informacije. V okviru tega projekta se pripravljajo gradiva v različnih jezikih partnerjev, ki so konkretno uporabna. V okviru projekta so vključeni gluhi učitelji, surdopedagogi in gluhi samostojni igralec Damjan Šebjan kot moderator slovenskega znakovnega jezika. Ne glede na to, da se večina staršev odloči za polžkov vsadek, so izjemno dragocene gluhe osebe, ki nastopajo v vlogi moderatorjev znakovnega jezika. V Sloveniji je to Damjan Šebjan, ki predstavlja prve kretnje za gluhe otroke in starše. 
 
Več o projektu na spletni povezavi: https://www.silent-project.online/sl
 
Ljubljana, 23.1.2024