[ A+ ] /[ A- ]

Eden najbolj prijetnih in obiskanih dogodkov v Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN je gotovo maša, ki jo vsak mesec daruje pater Bogdan Knavs in ki poteka v prilagojenih načinih sporazumevanja za ljudi z gluhoslepoto. Člani združenja imajo tako priložnost, da sodelujejo s prošnjami in pesmimi, pa tudi, da se po maši individualno pogovorijo o svojih težavah, skrbeh in duhovnih vprašanjih.

Kljub temu da je pater Bogdan Knavs v mesecu avgustu ponovno prevzel vlogo gvardijana frančiškanskega samostana na Sveti Gori, se vztrajno, vsakokrat z velikim nasmehom in dobro voljo, vrača v združenje, k ljudem, ki ga potrebujejo in imajo radi. Za to požrtvovalnost in zgled dobrodelnosti se mu iz srca zahvaljujemo in mu želimo vse dobro.