[ A+ ] /[ A- ]

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je izvajalec osebne asistence v skladu z Zakonom o osebni asistenci. Z veseljem vam sporočamo, da je Združenje DLAN izdalo brošuro o osebni asistenci osebam z gluhoslepoto. V brošuri so zajete izkušnje oseb z gluhoslepoto, ki so uporabniki osebne asistence.

Vsem izkušnjam je skupno, da se je v času vključitve v osebno asistence kakovost njihovega življenja pomembno izboljšala. Govorimo o izkušnjah biti viden in slišan, biti razumljen, vključen, aktiven, spoštovan, vreden in pomemben.

Osebni asistent osebi z gluhoslepoto je tisti, ki uporabnika razume, ga sprejema in spoštuje. Je njegov motivator, podpornik, zaupnik in svetovalec, je spremljevalec, pomočnik in njegov tolmač.

V kolikor bi želeli prejeti več informacij o osebni asistenci osebam z gluhoslepoto ali bi želeli brošuro prejeti po pošti, smo vam z veseljem na voljo in nas lahko kontaktirate.