[ A+ ] /[ A- ]

V četrtek, 30. novembra 2017, je potekala Okrogla miza za ureditev pravic oseb z gluhoslepoto, ki sta jo organizirala Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča.

Prisotne sta nagovorila generalni direktor Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča, mag. Robert Cugelj, in predsednik Odbora za delo, družino socialne zadeve in invalide, Uroš Prikl. Črtomir Bitenc (URI – Soča) in asist. dr. Simona Gerenčer Pegan sta predstavila raziskavo z naslovom Zakon o izenačevanju možnosti invalidov – Analiza stanja gluhoslepote v evropskih državah s predlogi za izenačevanje možnosti gluhoslepih, ki so jo po naročilu MDDSZ v letu 2016 pripravili predstavniki Društva gluhoslepih Slovenije DLAN v sodelovanju z URI – Soča. O svojih potrebah, stiskah in predlogih za ureditev pravic pa so razpravljali tudi gluhoslepi in starši otrok z gluhoslepoto.

Pisne sklepe in zaključke konference smo posredovali ministrstvom, medijem in drugim organizacijam, pristojnim za vprašanja, povezana s pravicami oseb z gluhoslepoto.