[ A+ ] /[ A- ]

Ljubljana, 25. 11. 2022 Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je v prostorih Mestne občine Ljubljana organiziralo okroglo mizo s predsednico Svetovne zveze gluhoslepih dr. Sanjo Tarczay in predstavniki Vlade RS, z namenom čimprejšnje ureditve statusa in pravic oseb z gluhoslepoto. Govorniki so predstavili vsakdanje stiske oseb z gluhoslepoto in nujnost čim prejšnje ureditve področja gluhoslepote. Poudarili so, da se s tvornim sodelovanjem med vsemi deležniki področje gluhoslepote lahko uredi v dobrobit vseh ljudi z gluhoslepoto.

Prisotne so nagovorili Aleš Čerin (podžupan MOL), Vinko Trinkaus (oseba z gluhoslepoto), Boštjan Dragan (oseba z gluhoselpoto), dr. Sanja Tarczay (predsednica Svetovne zveze gluhoslepih – WFDB), dr. Simona Gerenčer (generalna sekretarka Združenja DLAN), mag. Mateja Toman (predsednica NSIOS), Azra Herceg (državna sekretarka Ministrstva za zdravje), Tanja Dular (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Matevž Čelik Vidmar (državni sekretar Ministrstva za kulturo), odvetnik Matija Urankar (Odvetniška pisarna Senica in partnerji, ki je pripravila predloga zakona).

Vinko Trinkaus je stisko in potrebe oseb z gluhoslepoto predstavil s pomočjo osebne asistentke. Dejal je, da za opravljanje vsakodnevnih opravil potrebuje pomoč podporne osebe ter tolmača za jezik gluhoslepih, kar mu trenutno zagotavlja Združenje DLAN. Ob ustrezni pomoči lahko samostojno biva, saj si življenja v institucionalni oskrbi ne želi. Boštjan Dragan je s pomočjo strokovne delavke povedal, da se sporazumeva v jeziku gluhoslepih, ki temelji na dotiku. Zanj je ta jezik najpomembnejši, skozi ta jezik se izraža in uči, postaja razumljen in razume. V življenju se želi še veliko učiti. Skupaj z ljudmi z gluhoslepoto pomaga pri razvoju jezika gluhoslepih v Združenju DLAN.

Dr. Sanja Tarczay je predstavila Svetovno zvezo gluhoslepih in poudarila, da je Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN edina legitimna članica te organizacije iz Slovenije. Povedala je, da od začetka ustanovitve Združenja DLAN spremlja razvoj organizacije in je zelo vesela in ponosna, da Slovenija sodi med države, ki zastopa gluhoslepoto na tako visoki mednarodni ravni. Dodala je, da jo veseli, da je Slovenija vpisala jezik gluhoslepih v Ustavo RS, saj je s tem zgled drugim državam, hkrati upa, da pravice gluhoslepih ne ostanejo le »mrtva črka na papirju«. Večkrat od politikov sliši, da je ljudi z gluhoslepoto malo, slednje pa nikakor ne sme biti izgovor, da se področje gluhoslepote ne uredi. Tekom svojega govora je izročila Javno pismo podpore za ureditev področja gluhoslepih.

Dr. Simona Gerenčer je predstavila nujnost in potrebnost ureditve področja gluhoslepote. Hkrati je poudarila, da Slovenija ima znanje, izkušnje in vso mednarodno podporo, da to področje lahko zares dobro uredi v dobrobit vseh ljudi z gluhoslepoto. Pozvala je, da se slednje zgodi čim prej.

Mag. Mateja Toman je izrazila vso podporo pri prizadevanjih Združenja DLAN za ureditev statusa in pravic oseb z gluhoslepoto. Obenem je izpostavila, da je vpis jezika gluhoslepih v ustavo le prvi korak na poti do uresničitve tega cilja.

Tanja Dular je povedala, da je povabila predstavnike ostalih ministrstev k sodelovanju v delovno skupino, ki jo oblikujejo na MDDSZ.

Azra Herceg je izrazila presenečenje nad delom Združenja DLAN, še posebej nad Spletnim slovarjem haptičnega sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto. Izrazila je vso podporo za ureditev tega področja.

Matevž Čelik Vidmar je poudaril potrebnost sodelovanja, še posebej pri oblikovanju ukrepov, z namenom, da bo jezik gluhoslepih zares zaživel.

Dogodek je povezoval Matija Urankar.

Lepo vabljeni k branju prispevkov o dogodku na spodnjih povezavah:  

https://www.si21.com/Svet/dr.-sanja-tarczay-s-predstavniki-vlade-rs/

https://www.rtvslo.si/dostopno/prihodnji-teden-bo-oblikovana-medresorska-skupina-za-ureditev-pravic-gluhoslepih/648731

https://www.sta.si/3110146/na-okrogli-mizi-za-priznanje-pravic-gluhoslepih-v-praksi