[ A+ ] /[ A- ]

Spoštovani,

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 18. 3. 2020 izdalo Navodila za ustrezno zaščito uporabnikov in zaposlenih na področju socialnega varstva, v skladu s katerimi bo delovalo tudi Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN:

 

1. Socialnovarstveni programi – splošna navodila:

Dnevni centri (za vse ciljne skupine uporabnikov), kjer se ljudje praviloma zadržujejo preko dneva, se do nadaljnjega ZAPREJO.  Strokovni delavci morajo biti na voljo in dosegljivi v času, ko je program namenjen uporabnikom, tako, da lahko v NUJNIH primerih uporabniki z njimi stopijo v stik PREKO TELEFONA ALI ELEKTRONSKE POŠTE.

Svetovalnice, informacijske pisarne in programi zagovorništva se do nadaljnjega ZAPREJO. Strokovni delavci morajo biti na voljo in dosegljivi v času, ko je program namenjen uporabnikom, tako, da lahko v NUJNIH primerih uporabniki z njimi stopijo v stik PREKO TELEFONA ALI ELEKTRONSKE POŠTE.

 

2. Izvajanje osebne asistence: 

Izvajalci osebne asistence nadaljujejo z delom, upoštevajoč pri tem vsa navodila, ki so priporočena glede zaščite pred virusom in na način, da po svojih najboljših močeh zaščitijo tako uporabnike osebne asistence kot tudi osebne asistente. V kolikor bo prišlo do izpada dela osebnih asistentov, naj izvajalci osebne asistence skupaj z uporabniki naredijo načrt s čim večjo uporabo socialne mreže, ki jim je na voljo. V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja uporabnikov kontaktirajte zdravstvene ustanove.

Celotna navodila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so objavljena na njihovi spletni strani: NAVODILA.