[ A+ ] /[ A- ]

V aprilu je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 88/13,108/21 in 46/23), ki prinaša kar nekaj sprememb na področju dela z otroki z gluhoslepoto od vrtca do srednje šole, in sicer:

 

  • uredilo se je izvajanje dodatne strokovne pomoči do največ tri ure tedensko (prilagojen izobraževalni program, izjemoma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za tiste otroke, ki imajo več motenj);
  • pravico do tolmača: tolmač se na podlagi odločbe o usmeritvi prizna otrokom z gluhoslepoto v obsegu ur, kot ga določi strokovna skupina, ki pripravlja in evalvira individualizirani program;
  • financiranje: bremeni v celoti državo.