[ A+ ] /[ A- ]

[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

Vabimo vas, da si zagotovite svojo Evropsko kartico ugodnosti za invalide, ki vam v državah Evropske unije prinaša posebne popuste na različnih področjih, še posebej pri dostopnosti prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. Evropsko kartico ugodnosti za invalide lahko naročite od julija 2017 na vseh upravnih enotah po Sloveniji. V postopku pridobitve kartice vam bomo v pomoč zaposleni v Društvu gluhoslepih Slovenije DLAN.

Ponudniki in storitve ugodnosti so že na voljo na spletni strani: http://www.invalidska-kartica.si/ in v mobilni aplikaciji, ki si jo lahko naložite na svoj mobilni telefon prek spletnih strani iTunes ali Google Play. V projekt so zaenkrat vključene države: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta.

Do invalidske kartice ugodnosti so med drugim upravičene:

  • osebe s priznano telesno okvaro:
  • 90% telesno okvaro zaradi izgube vida,
  • 70% okvaro zaradi izgube sluha;
  • osebe z gluhoslepoto – 50% okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Vloga za invalidsko kartico ugodnosti mora vsebovati:

  • ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,
  • navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
  • barvno fotografijo velikosti 2,1 cm x 2,8 cm oziroma fotografijo standardne velikosti za osebne dokumente in
  • datum vložitve in podpis upravičenca ali zakonitega zastopnika.

Veljavnost kartice je 10 let. V primeru pogrešane, izgubljene, ukradene, obrabljene ali poškodovane kartice se kartica prekliče na upravni enoti. Upravičencu se izda nova kartica.

                      

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]