[ A+ ] /[ A- ]

Z veseljem obveščamo, da je kvalifikacija Tolmač/tolmačka za gluhoslepe in specialist/specialistka za delo z gluhoslepimi potrjena in vpisana v register kvalifikacij SOK (Slovensko ogrodje kvalifikacij), kar pomeni, da Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN izvaja usposabljanja in izobraževanja po sprejetem programu ter udeležencem podeli uradna potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije. Več informacij o omenjeni kvalifikaciji je na voljo na naslednji spletni povezavi: Tolmač/-ka za gluhoslepe in specalist/-ka za delo z gluhoslepimi.

Register kvalifikacij SOK predstavlja javno dostopen informacijski sistem slovenskega ogrodja kvalifikacij in omogoča vpogled v vse posamične kvalifikacije, to je izobrazbe in nacionalne poklicne kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji po javno veljavnih izobraževalnih/študijskih programih in katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti (vir: Register kvalifikacij SOK).