[ A+ ] /[ A- ]

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na slovesnem sprejemu v predsedniški palači danes, 14.11.2022 izročil posebna priznanja, jabolko navdiha, štirim posameznikom, ki s svojimi dejanji simbolizirajo vrednote solidarnosti, inkluzivnosti in življenjske moči, ki jo imajo ljudje, ki delujejo za skupno dobro.

Jabolko navdiha so prejeli dr. Simona Gerenčer, sekretarka Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, gospod Matjaž Juhart, gospod Bojan Mord in gospod Jože Tekavčič.

Dr. Simona Gerenčer je začetnica znanstvenega raziskovanja in strokovnega dela z ljudmi z gluhoslepoto v slovenskem prostoru, soustanoviteljica Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN in pobudnica vpisa jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije. Skupaj z ljudmi z gluhoslepoto in strokovno ekipo razvija jezik gluhoslepih in številne načine sporazumevanja. Je tolmačica za slovenski znakovni jezik in jezik gluhoslepih supervizorka na področju socialnega varstva in soustanoviteljica Združenja tolmačev gluhoslepih Slovenije – TAKTIL.

V obdobju 2020–2024 je tudi članica predsedstva Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Sodeluje v raziskavah, domačih in mednarodnih projektih, je avtorica številnih člankov in knjig s področja gluhoslepote, dejavna pa tudi na področju socialnega in invalidskega varstva.

V letih 2019-2021 je bila članica Strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za vpis znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije.

Dr. Simona Gerenčer je zaslužna zlasti za to, da je naša ustava prva na svetu, ki vsebuje tudi določbo o jeziku gluhoslepih, s čimer je Republika Slovenija v svetovnem merilu ena prvih in velik zgled drugim državam na področju prizadevanj za izboljšanje položaja ene najranljivejših skupin.

S svojim neutrudnim delom je dr. Simona Gerenčer velik navdih ne le gluhoslepim in njihovim družinam, pač pa celotni družbi.

 

V celoti objavljamo govor dr. Simone Gerenčer, ki ga je imela na podelitvi priznanja:

Spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovane in spoštovani vsi prisotni,

Iskreno se zahvaljujem za to veliko priznanje, ki mi bo služilo za še večji navdih pri delu v skupno dobro.

Ljudje z gluhoslepoto imajo že skorajda 17 let svojo samostojno organizacijo, to je Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN, ki združuje 98 % ljudi z gluhoslepoto v državi, ki se identificirajo kot gluhoslepi.

Z drugim odstavkom 62. a člena Ustave RS, ki vključuje jezik gluhoslepih, smo v Strokovni skupni Ustavne komisije Državnega zbora želeli poudariti, da gre za povsem samostojno skupino z lastno skupnostjo, jezikom in kulturo.

Slovenija je z vpisom jezika gluhoslepih v Ustavo RS postala zgledna država. V Združenju DLAN si prizadevamo, da se implementacija ustave zgodi čim prej in Slovenija postane zgledna tudi pri razumevanju gluhoslepote in celostni ureditvi tega področja. To bo ljudem z gluhoslepoto omogočilo ne le ureditev statusa in pravi, temveč tudi polno vključevanje v družbo in nenazadnje njihovo emancipacijo. Pri tem imamo vso podporo mednarodnega okolja.

Velika zahvala gre torej skupnosti gluhoslepih v Združenju DLAN, kajti brez njih se jezik gluhoslepih ne bi razvijal, brez njih tudi ne bi živel in brez njih ne bi bilo smiselno, da se borimo za pravice gluhoslepih.

Srčna zahvala vsem Dlanovkam in Dlanovcem, ki vsakodnevno, širom po Sloveniji, izboljšujejo kakovost življenja ljudi z gluhoslepoto. Velika srčna zahvala vsem cenjenim in velikim podpornikom Združenja DLAN, brez katerih se utemeljitev jezika gluhoslepih ne bi zgodila, brez katerih se tudi vpis jezika gluhoslepih v ustavo ne bi zgodil. Prav tako brez njih Združenje DLAN ne bi moglo premagovati vse ovire, s katerimi se od ustanovitve dalje srečuje v slovenskem prostoru.

Ker vsaka krivica in bolečina prizadane posameznika, pri ljudeh z gluhoslepoto pa še poglablja vprašanje smisla življenja, čutim, da je edino prav, da to pomembno priznanje (jabolko navdiha) delim z vso skupnostjo gluhoslepih in vsemi podporniki Združenja DLAN.

Dodatno s tistimi osebami z gluhoslepoto, ki si od oblikovanja skupnosti gluhoslepih, srčno trudijo za boljši jutri vseh ljudi z gluhoslepoto in ki so izjemno dragoceni tako za slovenski kot mednarodni prostor gluhoslepih.

Iskrene čestitke dr. Simoni Gerenčer v imenu vseh ljudi z gluhoslepoto in vseh sodelavcev ter prijateljev gluhoslepih za to izjemno priznanje. Zelo smo ponosni na vse, kar smo skupaj dosegli ter se veselimo novih izzivov in uspehov.