[ A+ ] /[ A- ]

Z veseljem sporočamo, da je izšla nova, dvojna številka revije DLAN, katere glavna tema je jezik gluhoslepih. V njej lahko na kar 90 straneh preberete še številne druge zanimive zapise zaposlenih, prostovoljcev, članov in podpornikov Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN.

Leta 2020 se je na področju jezika gluhoslepih v Sloveniji zgodilo veliko pomembnih premikov, tako v stroki kot tudi med uporabniki v skupnosti ljudi z gluhoslepoto.

Februarja 2020 smo organizirali okroglo mizo, na kateri so strokovnjaki s področja jezikoslovja, pedagogike, pravic invalidov in gluhoslepote jezik gluhoslepih prepoznali in priznali kot materni jezik ljudi z gluhoslepoto in sklenili, da so za razvoj jezikovne in sporazumevalne zmožnosti ljudi z gluhoslepoto nujna prizadevanja za kontinuirano strokovno obravnavo od rojstva dalje, nujna pa je tudi zakonodajna ureditev pravice ljudi z gluhoslepoto do rabe jezika gluhoslepih in tolmača za gluhoslepe.

Sledila so prizadevanja za vpis jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije, enakovredno ob slovenskem jeziku, slovenskem znakovnem jeziku in jezikih obeh manjšin. To bi omogočilo, da se v prihodnosti sprejemajo zakoni, ki bodo vključevali tudi temeljne pravice ljudi z gluhoslepoto. Vpis jezika v Ustavo RS, o katerem se bo odločalo 17. februarja 2021, sta podprla tudi Rotary Distrikt in Lions Distrikt.

Več strokovnih člankov in drugih prispevkov o jeziku gluhoslepih in pravicah ljudi z gluhoslepoto lahko preberete v reviji na straneh 23–54: Revija DLAN 13–14 (december 2020): Jezik gluhoslepih.

Lepo vabljeni k branju!