[ A+ ] /[ A- ]

Ljubljana, 28. 3. 2022

 

V Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN in Združenju tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL z zgroženostjo in užaloščenostjo ugotavljamo, da se pri javni razpravi o urejanju položaja ljudi z gluhoslepoto krši temeljno načelo »Nič o invalidih brez invalidov«.

V petek, 25. 3. 2022, je v Državnem svetu potekal Posvet o implementaciji Ustavnega zakona o razvoju slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih.

Na posvet niso bili povabljeni ne ljudje z gluhoslepoto, o katerih se je razpravljalo, ne njihova organizacija – Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN, ki se edina v Sloveniji ukvarja izključno z ljudmi z gluhoslepoto, je začetnica razvoja jezika gluhoslepih ter jo tudi mednarodno okolje podpira kot edino reprezentativno organizacijo v Sloveniji, ki zagovarja izključno interese ljudi z gluhoslepoto.

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je aktivno sodelovalo v celotnem procesu spremembe 62.a člena Ustave RS, ki je bila sprejeta 21. maja 2021. Na pobudo Strokovne skupine Ustavne komisije, katere članica je bila tudi sekretarka in soustanoviteljica Združenja DLAN, dr. Simona Gerenčer, se je predlog dopolnitve Ustave RS razširil s svobodno uporabo madžarskega in italijanskega znakovnega jezika na območjih občin, kjer živita narodnostni manjšini, in s svobodno uporabo in razvojem jezika gluhoslepih.

Po spremembi Ustave RS je Združenje DLAN v sodelovanju s strokovnjaki pripravilo predlog Zakona o ureditvi statusa in pravicah oseb z gluhoslepoto. Predlog zakona je celovito in sistemsko usklajeno uredil status ljudi z gluhoslepoto. Predlog zakona smo s podporo Lions Districta 129 Slovenija in Rotary Districta 1912 Slovenija septembra 2021 poslali na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ministrstvo je v decembru 2021 pozvalo k predlaganju članov delovne skupine za pripravo Zakona o ureditvi statusa in pravic oseb z gluhoslepoto. Kljub temu, da je od poziva ministrstva minilo že več kot 3 mesece, strokovna skupina do danes ni bila imenovana in se v zvezi s tem ne odvijajo nikakršne aktivnosti. Kljub nuji po hitri regulaciji status oseb z gluhoslepoto ostaja nereguliran.

Namesto nadaljnjega postopka za sprejem zakona stvari potekajo brez prisotnosti, posvetovanj in sodelovanja z ljudmi z gluhoslepoto in Združenjem DLAN. Kršenje temeljnega načela »Nič o invalidih brez invalidov« pomeni hudo diskriminacijo, poglobitev izključenosti najbolj izključenih in odločanje v imenu najšibkejših, ki so v življenju vseskozi prikrajšani za vse.

Združenje DLAN poziva vse odločevalce in tudi druge osebe, ki sodelujejo v postopkih urejanja statusa oseb z gluhoslepoto, da spoštujejo načelo »Nič o invalidih brez invalidov« in v dialog vključijo tudi ljudi z gluhoslepoto in Združenje DLAN.

 

Člani Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN 

Strokovni službi Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN in Združenja tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL