[ A+ ] /[ A- ]

V Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN z veseljem obveščamo, da sta knjižica Uvod v gluhoslepoto ter brošura Osebna asistenca osebam z gluhoslepoto izšli v brajici in zvočnem zapisu.

Publikaciji sta dostopni v čitalnici Združenja DLAN, kjer sta na voljo tudi lupa in računalnik za poslušanje knjig v zvočnem zapisu.

Publikaciji v prilagojenih oblikah sta nastali v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ter Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne.