[ A+ ] /[ A- ]

Gerenčer, Simona (2019)
Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN; Združenje tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL

 

Knjiga je dostopna v naslednji prilagoditvi:

– v Braillovi pisavi: 2020

 

PREVOD KNJIGE:

Gerenčer, Simona (2020). Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto II = A hapticwayofcommunicationwithpeoplewithdeafblindness II. 1. natis. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN; Združenje tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL.

– v Braillovi pisavi: 2020