[ A+ ] /[ A- ]

V celoti objavljamo govor podpredsednika Evropske zveze gluhoslepih (EDbU – European Deafblind Union) Tamása Gangla ob praznovanju Evropskega dneva gluhoslepih v Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN. 
 
Govor v celoti objavljamo v madžarskem in slovenskem jeziku.
 
Hölgyeim és Uraim!
 
Örömmel fogadtam el a Szlovén Siketvakok Egyesületének meghívását az Európai Siketvak Nap alkalmából szervezett mai eseményre, amit ezúton is köszönök.
Csaknem 20 éves kapcsolat fűzi össze a szlovén és magyar siketvakok szervezetét, támogatjuk egymás munkáját, és még közös nyári táborokat is szerveztünk Magyarországon, illetve éppen 10 évvel ezelőtt itt Szlovéniában.
Számomra nagy öröm látni, hogy az elmúlt csaknem két évtizedben mennyit fejlődött a szlovén egyesület, mennyi eredményt ért el a szlovén siketvak emberekért nem kis küzdelmek árán.
Az Európai Siketvak Unió éppen 20 évvel ezelőtt alakult meg október 22-én.
Az európai szervezet célja a siketvakság mint önálló fogyatékosság elismerése, ezzel együtt független siketvak szervezetek működése, valamint a siketvak emberek életminőségének növelése és társadalmi befogadása minden európai országban.
Szlovénia büszke lehet az eddig elért eredményekre, hiszen Szlovéniában elismerik a siketvakságot mint önnálló fogyatékosságot, illetve a DLAN is független szervezetként küzdhet a siketvak emberek jogaiért.
Hogyan lehet elérni  a siketvak emberek életminőségének növelését és társadalmi befogadását?
Ehhez elengedhetetlen a jelnyelv mellett a siketvak emberek által használt kommunikációs módszerek jogi elismerése, siketvak tolmácsok képzése, mivel a siketvak emberek számára nem csak speciális kommunikációs támogatásra, hanem egyben személyi megsegítésre, kísérésre is szükségük van,valamint a magas óraszámban, ingyenesen elérhető tolmácsszolgáltatás.
A rehabilitáció révén a siketvak emberek az állapotuknak és képességeiknek megfelelő önálló életvitelre válnak képessé, hozzáférhetnek az információkhoz, részt vehetnek az oktatásban és munkát tudnak végezni.
A rehabilitációhoz is képzett rehabilitációs tanárokra, jól szervezett, államilag támogatott szolgáltatásra van szükség.
Mindemellett a siketvak emberek számára biztosítani kell a megfelelő segítő technológiákat, segédeszközöket, valamint az akadálymentes környezetet.
Az Európai Siketvak Unió teljes mértékben kiáll a DLAN mellett ezen célok elérésében.
A szlovén siketvak emberek nevében, és mint az Európai Siketvak Unió alelnöke, külön köszönöm a Szlovén Köztársaság Miniszterelnökének kitüntető figyelmét és támogatását, hogy megérti a siketvak emberek nehézségeit, és kormányával törekednek azok mielőbbi megoldására Szlovéniában.
Ehhez kívánok sikeres együttműködést a DLAN és a szlovén kormány között a szlovén siketvak emberek mindennapjainak élhetőbbé tételében.
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
 
Prevod govora:
 
Gospe in gospodje!
 
Z veseljem sem sprejel povabilo Združenja gluhoslepih iz Slovenije ob praznovanju Evropskega dneva gluhoslepih, za kar se tudi po tej poti zahvaljujem. 
Skorajda 20 let sodelovanja in podpore povezuje slovensko in madžarsko organizacijo gluhoslepih, organizirali smo skupne tabore na Madžarskem, pred natanko desetimi leti tudi v Sloveniji. 
V veselje mi je videti, koliko se je razvila slovenska organizacija gluhoslepih v skorajda 20 letih. Koliko uspehov je dosegla za ljudi z gluhoslepoto v Sloveniji in to ne ob majhnih prizadevanjih. 
Evropska zveza gluhoslepih se je ustanovila pred natanko dvajsetimi leti, in sicer 22. oktobra.
Cilj Evropske zveze gluhoslepih je, da se gluhoslepota prizna kot samostojna invalidnost, obenem pa tudi samostojno delovanje organizacij za gluhoslepe. Prav tako prizadevanje za izboljšanje kakovosti življenja oseb z gluhoslepoto in socialno vključevanje gluhoslepih v vsaki evropski državi.
Slovenija je lahko ponosna na doslej dosežene uspehe, kajti v Sloveniji priznavate gluhoslepoto kot samostojno invalidnost oziroma Združenje DLAN kot samostojno organizacijo, ki si prizadeva za pravice ljudi z gluhoslepoto. 
Kako lahko dosežemo izboljšanje kakovosti življenja ljudi z gluhoslepoto in njihovo socialno vključenost?
Neizogibno je poleg znakovnega jezika priznati tudi številne načine sporazumevanja za ljudi z gluhoslepoto, usposabljanje tolmačev za gluhoslepe, kajti ljudje z gluhoslepoto ne potrebujejo le podpore pri specifičnih načinih sporazumevanja, temveč tudi osebno pomoč in spremstvo v visokem številu ur ter brezplačno dostopnost storitev tolmačenja. 
Zaradi rezultatov rehabilitacije se stanje ljudi z gluhoslepoto in njihove sposobnosti lahko okrepijo in omogočijo samostojnejše življenje, dostopnost do informacij, omogoči jim lahko udeležbo na usposabljanjih in opravljanje ustreznega dela. 
Za izvajanje rehabilitacije je potrebno imeti usposobljene strokovnjake ter dobro organizirane storitve podprte s strani države. 
Poleg vsega tega je potrebno osebi z gluhoslepoto zagotoviti ustrezno tehnologijo, tehnične pripomočke kot tudi okolje brez ovir. 
Evropska zveza gluhoslepih v celoti podpira Združenje DLAN pri doseganju teh ciljev. 
V imenu slovenskih oseb z gluhoslepoto, kot tudi v vlogi podpredsednika Evropske zveze gluhoslepih, se posebej zahvaljujem predsedniku Vlade RS za njegovo izjemno pozornost ter podporo, za razumevanje težav ljudi z gluhoslepoto. Prav tako se zahvaljujem Vladi RS za vsa prizadevanja pri reševanju tega področja v Sloveniji. 
Želim uspešno sodelovanje med Združenjem DLAN in slovensko vlado, v korist osebam z gluhoslepoto za njihov lažji vsakdan. 
 
Hvala za spoštljivo pozornost! 
 
#Evropskidangluhoslepih
#ZdruženjeDLAN
#gluhoslepi
#sodelovanjeEDBUZdruženjeDLAN
#pravicegluhoslepih