[ A+ ] /[ A- ]

22. oktobra obeležujemo Evropski dan gluhoslepih. Pobudo zanj je dala Evropska zveza gluhoslepih (EDbU), ki si že vrsto let prizadeva za priznanje gluhoslepote kot samostojne invalidnosti in popolno socialno vključenost ljudi z gluhoslepoto v vseh evropskih državah.

Evropski dan gluhoslepih je namenjen ozaveščanju družbe o potrebah in sposobnostih ljudi z gluhoslepoto ter sistemski ureditvi področja gluhoslepote.

Letošnje praznovanje Evropskega dneva gluhoslepih bo potekalo v petek, 20. oktobra 2023, v znamenju otvoritve obnovljenih prostorov ter praznovanju polnoletnosti delovanja Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN.

Jutrišnji dan bodo obeležili s kulturnim programom, ki ga bodo sooblikovale osebe z gluhoslepoto. Slednji s svojimi nastopi in govori opozarjajo nase in želijo, da se jih sliši ter vidi. Želijo, da se njihove oviranosti spremenijo v priložnosti.

Združenje DLAN je samostojna in neodvisna strokovna invalidska organizacija s statusom reprezentativnosti za osebe z gluhoslepoto. Je polnopravni član Evropske zveze gluhoslepih (EDbU), Svetovne federacije gluhoslepih (World Federation of the Deafblind) ter Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Je edina organizacija v Sloveniji, ki predstavlja gluhoslepoto v mednarodnem prostoru in jo priznavajo mednarodne organizacije.

Več informacij: zdruzenje.dlan@gmail.com