[ A+ ] /[ A- ]

Evropski dan gluhoslepih, otvoritev obnovljenih prostorov

in praznovanje 18-letnice delovanja

Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN

 

  1. oktobra obeležujemo Evropski dan gluhoslepih. Pobudo zanj je dala Evropska zveza gluhoslepih (EDbU), ki si že vrsto let prizadeva za priznanje gluhoslepote kot samostojne invalidnosti in samostojno delovanje organizacij za gluhoslepe ter popolno socialno vključenost ljudi z gluhoslepoto v vseh evropskih državah.

Evropski dan gluhoslepih je namenjen ozaveščanju družbe o potrebah in sposobnostih ljudi z gluhoslepoto ter potrebnosti po sistemski ureditvi področja gluhoslepote.

V Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN so danes, 20. oktobra 2023, obeležili Evropski dan gluhoslepih z otvoritvijo obnovljenih prostorov ter praznovanja 18-letnice delovanja združenja.

Program so sooblikovale osebe z gluhoslepoto s pogumnimi govori in kreativnimi nastopi. Mladi predstavniki oseb z gluhoslepoto so izrazili željo biti slišan in viden, biti vključen in enakopraven državljan z možnostjo pridobivanja izkušenj.

Dr. Simona Gerenčer, soustanoviteljica in sekretarka Združenja DLAN je vse prisotne visoke goste spomnila obdobja, ko so ljudje z gluhoslepoto živeli v prepričanju, da so edini na svetu s hkratno okvaro sluha in vida. Poudarila je pomembnost skupnosti gluhoslepih ter moč slehernega posameznik. Ob zahvali vsem podpornikom te skupnosti in Združenju DLAN je povabila prisotne k nadaljnjemu sodelovanju za iskanje priložnosti za vse ljudi z gluhoslepoto v Sloveniji.

Dr. Sanja Tarczay, predsednica Svetovne zveze gluhoslepih je izrazila vse pohvale Združenju DLAN ter ponudila nadaljnjo podporo pri uresničevanju pravic ljudi z gluhoslepoto.

Tamás Gangl, podpredsednik Evropske zveze gluhoslepih je v svojem govoru izpostavil, da je Slovenija lahko ponosna na dosežke Združenja DLAN. Ob tem se je izrecno zahvalil predsedniku Vlade RS dr. Robertu Golobu za razumevanje težav ljudi z gluhoslepoto. Zaželel je nadaljnje dobro sodelovanje med Združenjem DLAN in Vlado RS, ki si prizadeva za čim prejšnje izboljšanje kakovosti življenja ljudi z gluhoslepoto ter pridobitev pravic.

Častna pokroviteljica dogodka in ambasadorka pravic gluhoslepih gospa Tina Gaber je pred udeleženci spregovorila o tem kako se je srečala s področjem gluhoslepote. Poudarila je, da si bo prizadevala za sprejetje ustrezne zakonodaje na področju gluhoslepote.

Dejan Crnek, podžupan Mestne občine Ljubljana je v svojem govoru poudaril pripravljenost na nadaljnje uspešno sodelovanje z Združenjem DLAN ter izpostavil, da se je vedno znova lepo vračati v skupnost gluhoslepih.

Dr. Iztok Seljak, direktor Hidrie Holding, predsednik Združenja managerjev, častni konzul Madžarske je v nagovoru izpostavil pomembnost izvršitve sprejetja zakona, ki bo ustrezno opredelil vse pravice, ki gredo posamezniku z gluhoslepoto kot človeku.

Dr. Milan Brglez, poslanec Evropskega parlamenta je v svojem nagovoru poudaril nujnost sistemske ureditve tega področja.

Borut Sever, direktor FIHO je omenil, da rad izpostavi Združenje DLAN kot primer dobre prakse. Izrazil je nadaljnjo podporo in sodelovanje.

Tanja Šubelj, dolgoletna podpornica skupnosti gluhoslepih je kot oseba s slepoto opomnila na nujnost razumevanja gluhoslepote in invalidnosti nasploh ter spoštovanja medsebojnih razlik.

Vlasta Nussdorfer, predsednica Programskega sveta za tretje življenjsko obdobje je izpostavila, da se na potrebnost ureditve področja gluhoslepote poziva že vrsto let.

Polkovnik Miha Butara, častni predsednik Zveze slovenskih častnikov je izpostavil mir in vso nadaljnjo podporo skupnosti gluhoslepih.

 

Združenje DLAN je samostojna in neodvisna strokovna invalidska organizacija s statusom reprezentativnosti za osebe z gluhoslepoto. Je polnopravni član Evropske zveze gluhoslepih (EDbU), Svetovne federacije gluhoslepih (World Federation of the Deafblind) ter Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Je edina organizacija v Sloveniji, ki predstavlja gluhoslepoto v mednarodnem prostoru in jo priznavajo mednarodne organizacije.