[ A+ ] /[ A- ]

Ljubljana, 16. 11. 2022 Državni svet RS je obravnaval zaključke posveta in predlaga Vladi RS, da uredi status in pravice oseb z gluhoslepoto

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je 27. septembra skupaj z Državnim svetom RS organiziralo Posvet o ureditvi statusa in pravic oseb z gluhoslepoto. Na posvetu so predstavili položaj ljudi z gluhoslepoto in predlog Zakona o ureditvi statusa in pravicah oseb, ki bi ustrezno in skladno z Ustavo RS uredil področje gluhoslepote.

Danes je Državni svet RS s sklepom pozval Vlado RS, da uredi status in pravice oseb z gluhoslepoto.

Združenje DLAN se veseli tvornega sodelovanja in dialoga z odločevalci pri zakonskem urejanju področja gluhoslepote.

Združenje DLAN je pretekli teden predlog zakona predstavilo tudi javnosti. Govorci so izpostavili vsakdanje stiske preko 9.700 oseb z gluhoslepoto v Sloveniji (ocena na podlagi demografskih kriterijev), ki živijo na obrobju v stalni temi in tišini. Opozorili so na pomen tvornega sodelovanja med vsemi deležniki pri zakonskem urejanju področja in poudarili, da so vladni predstavniki v preteklih dneh potrdili, da bo Vlada RS ureditev statusa oseb z gluhoslepoto obravnavala prioritetno.

Vinko Trinkaus je predstavil stisko in potrebe oseb z gluhoslepoto. Dr. Simona Gerenčer je predstavila delovanje in mednarodno vpetost Združenja DLAN ter vsakodnevne težave, s katerimi se soočajo ljudje z gluhoslepoto. Poudarila je, da mora država prevzeti aktivno skrb za gluhoslepe. Dr. Iztok Seljak je v imenu dobrodelnih organizacij Lions, Rotary in drugih izpostavil skupno družbeno odgovornost do ureditve statusa oseb z gluhoslepoto. Danijel Kastelic (državni svetnik) je izpostavil tvorno sodelovanje predstavnikov civilne in strokovne javnosti na javnem posvetu o gluhoslepoti, ki je potekal v Državnem svetu RS. Matija Urankar iz Odvetniške pisarne Senica je predstavil zakonske rešitve in poudaril, da predlog zakona predstavlja implementacijo pravice do svobodne uporabe in razvoja jezika gluhoslepih ter da ima država pozitivno dolžnost, da uredi status oseb z gluhoslepoto.

Predsednik RS Borut Pahor je 14. novembra podelil posebno priznanje, jabolko navdiha, dr. Simoni Gerenčer, ki je zaslužna za to, da je Ustava RS prva na svetu, ki vsebuje tudi določbo o jeziku gluhoslepih. S tem je Slovenija postala v svetovnem merilu zgled drugim državam na področju prizadevanj za izboljšanje položaja najranljivejše družbene skupine.

Združenje DLAN je od leta 2009 polnopravna članica Svetovne zveze gluhoslepih (WFDB). Dne 24. in 25. novembra bo v Ljubljani gostila njeno predsednico, dr. Sanjo Tarczay.