[ A+ ] /[ A- ]

V Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN smo izdali novo številko revije DLAN. Vabljeni k branju.

 

KAZALO:

Novi izdaji naproti 3
Sekretarkine misli 4
Zahvala Antonu Polutniku za štiriletno predsednikovanje 5
Preimenovanje Društva gluhoslepih Slovenije DLAN v
Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN 6
Zakaj Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN? 6
Intervju s predsednikom Združenja DLAN 8
Sprejet Zakon o osebni asistenci 10
Dr. Jasna Murgel, poslanka Državnega zbora RS:
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami 11
Nujna resolucija o enakih možnostih oseb z gluhoslepoto v Evropi 14
Zaključki Okrogle mize za ureditev pravic oseb z gluhoslepoto 16
Recenzija knjige Ljudje z gluhoslepoto v Sloveniji Simone Gerenčer Pegan 19
»Ne pomeni, da moraš biti bolj nor od drugih, da prideš v zavod« 20
Politični vidik izključenosti oseb z gluhoslepoto – liminalni položaj oseb z gluhoslepoto 23
Kvalifikacija SOK: Tolmač za gluhoslepe in specialist za delo z gluhoslepimi 25
Oprostitev plačila letne dajatve za vozilo za prevoz invalida 26
EU kartica ugodnosti za invalide 27
Gluhoslepota je zelo huda invalidnost 29
Življenji Srečka in Zvonka – obeh s popolno gluhoslepoto 30
Sem gluhoslep – da ali ne? 32
Klic na pomoč 33
Misli (pesem) 34
Bolečina v svetu gluhoslepote 35
Težave 36
Osebna asistenca v Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN 37
Posebne storitve in oblike pomoči za ljudi s starostno gluhoslepoto 39
Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN na usposabljanju
»So, you want to be a Deafblind Interpreter?« 45
Prvi stik z gluhoslepimi 46
Srečanje z gluhoslepimi 47
Čudna ponudba krilatega konja 48
Čustveni spomini (pesem) 50
Intervju z Dušanom Jankovićem iz podjetja Diopta 50
Sončni žarki 52
Izlet v Logarsko dolino 53
Poletni tabor Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN v Ankaranu 2017 55
Ko pridem, me čaka pri vratih 55
Ko se skrivnostna želja gluhoslepe gospe prelevi v resničnost … 56
Kričim, kričim (pesem) 58
Oprosti mi (pesem) 58
Ljubljana (pesem) 59
Savinjska dolina (pesem) 60
Randi (pesem) 60
Spomini na mamo (pesem) 61
Različne aktivnosti (fotografije) 61
Gledališka skupina DLAN (fotografije) 63